Sökning: "Erik Gustaf Eriksson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Erik Gustaf Eriksson.

 1. 1. Från mästare till konsulent. Länsträdgårdsmästarnas 40-åriga historia i Skaraborgs län

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Linnea Elvira Eriksson; [2019-04-26]
  Nyckelord :Hushållningssällskapet; länsträdgårdsmästare; county gardener; Victor Strandberg; Erik Hjelm; Vincent Hertzman; A. G. Ahlberg; Gustaf Carlsson;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot trädgårdens hantverk, 2019.... LÄS MER

 2. 2. Linjeeffektivisering Göteborg-Kiel

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Daniel Larsson; Erik Ekstrand; Gustaf Eriksson; Malin Ansgar; Minh Bang Nguyen; Shari Abrahamsson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Produktionsoptimering av elektromagnetiska omrörare - "ORD 43P" och "EM Stabilizer"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Carl Gustaf Kabroo; Robert Willenius; [2013]
  Nyckelord :Design for Cost; Design for Assembly; Design for Manufacture; CES EduPack; CES Selector; FEM; Finite Element Method; ABB; Asea Brown Boveri; SolidWorks; CAD; Computer Aided Design; electromagnetic stirrer; Bachelor of Science in Engineering; product and process development; design; Carl Gustaf Kabroo; Robert Willenius; Kabroo; Willenius; Tillverkningsanpassad konstruktion; kostnadsoptimera; ORD 43P; EM Stabilizer; härvstag; stomme grundutförande; isolerplattor; lock; tryckluftsslang; DFC; DFA; DFM; Finita Elementmetoden; FEM; Standardmaterial; MDH; Mälardalens högskola; ABB; Asea Brown Boveri; SolidWorks; CAD; kravspecifikation; funktionsanalys; elektromagnetisk omrörare; grundnivå; högskoleingenjörsexamen; produkt- och processutveckling; Innovation och produktdesign; konstruktion; produktionsanpassa; Carl Gustaf Kabroo; Robert Willenius; Kabroo; Willenius;

  Sammanfattning : Examensarbetet inom produktutveckling – konstruktion utfördes under perioden februari till juni 2013 och omfattar 15 högskolepoäng (C-nivå), och är den slutliga kursen inom högskoleingenjörsprogrammet Innovation och produktdesign.Examensarbetet behandlade problematiken kring produktionsanpassning och kostnadsoptimering av två stycken elektromagnetiska omrörare vid företaget ABB, Process Automation, Metallurgy i Västerås. LÄS MER