Sökning: "Erik Gustavsson"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden Erik Gustavsson.

 1. 1. Spårning av konfliktmineraler i fordonstillverkarnas försörjningskedjor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julius Svensson; Erik Gustavsson; Jacob Wiktorsson; [2023-09-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Konfliktmineraler är mineraler som utvinns under undermåliga arbetsförhållanden samt bidrar till finansiering av konflikter. Tantal, tenn, volfram (tungsten) och guld (ofta förkortade till 3TG) utgör begreppet konfliktmineraler som idag omfattas av särskild lagstiftning. LÄS MER

 2. 2. A tailored web-based system for managing and attracting customers

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Carl Anton Gustavsson; Elis Indebetou; Filip Von Knorring; Erik Larsson; Nils Persson; Ramez Shakarna; [2023]
  Nyckelord :CRM;

  Sammanfattning : Denna rapport redogör utvecklingen av ett kundhanteringssystem (CRM) och en webbsida för Minafribrev, ett finansbolag, i syfte att förbättra kundinteraktioner och relationshantering. Målet var att utveckla ett system som kunde användas för att effektivt hantera kundaktiviteter och att lagra relevant data som kontaktinformation, information om möten, och att hantera kundrelaterade uppgifter. LÄS MER

 3. 3. Val av ersättningsmodell inom den svenska hälso- och sjukvården : En komparativ studie om beslutsfattandet att inte tillämpa den DRG-baserade ersättningsmodellen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Erik Cajnerud; Oscar Gustavsson; [2022]
  Nyckelord :DRG; ersättningsmodeller; institutionell teori; påtryckningar; legitimitet; löskoppling; isomorfism;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Sedan marknadiseringen av den svenska hälso- och sjukvården har begreppet ersättningsmodeller fått ett ökat utrymme inom välfärdsdebatten. Motivet med marknadiseringen var att öka kostnadseffektiviteten och minska centralstyrningen. LÄS MER

 4. 4. Arbetsmarknadens jobbsammansättning, jobbpolarisering och tekniskt driven automatisering under Sveriges rekordår 1940–1970

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Erik Sundberg; [2022]
  Nyckelord :Labour market composition; automation; job polarization; skill-biased technological change; deskilling; postwar period; rekordåren;

  Sammanfattning : In this paper, I investigate changes in the job market composition during Sweden’s “Golden Age” between the end of WWII and the 1974 oil crisis to examine to which degree this reflects an earlier job polarization than previously thought and validates that era’s anxieties about automation. Drawing from individual income and occupational data from a representative sample of the Swedish population from the year 1940, 1950, 1960 and 1970 and using the Historical International Standard of Classification of Occupations (HISCO) to make the data sets comparable, I demonstrate a general decrease in the share of blue-collar professionals and a general increase in the share of white-collar professionals, as well as a transition from unskilled to semi-skilled and skilled jobs. LÄS MER

 5. 5. Att välja läromedel tillflerspråkiga elever : En litteraturstudie om hur valet av läromedel kan motivera enflerspråkig elev till mer läsning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Erik Lidqvist; [2022]
  Nyckelord :Motivation; läromedel; flerspråkighet; läsutveckling;

  Sammanfattning : Näst intill alla lärare finner mer eller mindre stöd i sin undervisning från det läromedel som dehar att tillgå. Individualiseringen av skolan har fått en större roll under de stora skolreformernaunder 1950/60-talet och innebär att anpassning ska ske efter bland annat elevernas erfarenheter,intressen, förmåga och förutsättningar. LÄS MER