Sökning: "Erik Håkman"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Erik Håkman.

 1. 1. TIWAC - Teaching In-Water Confidence for Physical Education and Health classes

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Erik Håkman; [2015-08-10]
  Nyckelord :TIWAC; Swimming; In-Water Confidence; Physical Education and Health; Constructivism; Action Research;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att pröva och utvärdera effektiviteten av inlärningsmetoden för Teaching In-Water Confidence (TIWAC) som först presenterades i Vattenvana (Håkman, 2015) i ett helklassutbildningsscenario, för att utveckla ett ramverk för anpassning av metoden till stora elevgrupper med varierade nivåer av vattenvana och simkunskap. Resultaten från den praktiska implementeringen av en utvecklingsplan för praktiska övningar, som skapats genom elevgemensam samkonstruktion, utgör grunden för utvärdering av fördelar med metoden, enligt riktlinjerna för Action Research. LÄS MER

 2. 2. Vattenvana - En studie av siminlärningsmetodik för elever med ovana vid vatten

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Erik Håkman; [2015]
  Nyckelord :Simkunnighet; Vattenvana; Idrott och Hälsa; Konstr;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att anpassa Svenska Livräddningssällskapets Tolkning AvSimning Och Livräddning i LGR11 till ett arbetssätt för elever med ovana vid vatten. Genomsamkonstruktion av en utvecklingsplan för praktisk simundervisning tillsammans med enutvald grupp elever planeras, implementeras och utvärderas effektiviteten av ett program försiminlärning, enligt riktlinjerna för Action Research. LÄS MER

 3. 3. If you don’t know, now you know - A study of the educational qualities of hip-hop lyrics

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Erik Håkman; [2012-06-26]
  Nyckelord :Hip-hop; education; lyrics; decoding; Nas; N.Y. State of Mind;

  Sammanfattning : student essay.... LÄS MER