Sökning: "Erik Haag"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Erik Haag.

 1. 1. Whose Rule of Law in the case of International Signals Intelligence?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erik Kvist; [2014]
  Nyckelord :public international law; jurisprudence; EU law; SIGINT; surveillance; Snowden; Rule of Law; intelligence exchange agreement; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Doktrinen kring rättsstatsprincipen är nära sammanflätad med vad det innebär att leva i ett demokratiskt samhälle. Det är en rättsfilosofi som appliceras aktivt i domstolar och internationella organisationer såsom Europadomstolen och Förenta Nationerna, som en absolut nödvändighet för att främja och implementera rättvisa och fred på jorden. LÄS MER

 2. 2. ”Den omedvetna meriten”: en kvantitativ studie om huruvida attraktivitet trots förvarning påverkar bedömning av personegenskaper och anställningslämplighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Erik Hansson; Ella Haag; [2011]
  Nyckelord :attraktivitet; stereotyp; haloeffekt; implicit; explicit; rekrytering; urval; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att beskriva om personbedömningar av värmegenskaper (vänlighet, social kompetens), kompetensegenskaper (intelligens, noggrannhet) samt anställningslämplighet varierar beroende på om personen som bedöms är fysiskt attraktiv eller fysiskt oattraktiv och om bedömaren varnas eller inte om attraktivitets implicita påverkan på personbedömningar genom haloeffekten. En fiktiv platsannons om en programmerare med 24 ansökande personer skapades. LÄS MER

 3. 3. Anmälningsplikt : Skulle det i något fall vara aktuellt att redovisningskonsulterna fick samma skyldighet som revisorerna?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Arlemark; Anna Haag; [2005]
  Nyckelord :anmälningsplikt; anmälningsskyldighet; redovisningskonsult; revisor;

  Sammanfattning : Revisorernas anmälningsskyldighet för centrala ekonomiska brott började gälla den första januari 1999. Enligt ett uttalande från Ekobrottsmyndigheten (EBM) finns det ett intresse att utöka anmälningsplikten till att även omfatta redovisningskonsulter. LÄS MER