Sökning: "Erik Hallberg"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Erik Hallberg.

 1. 1. "Jag tänker, alltså är jag en maskin"

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping

  Författare :Erik Hallberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. PC Regression, Vector Autoregression, and Recurrent Neural Networks: How do they compare when predicting stock index returns for building efficient portfolios?

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori; KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :David Hallberg; Erik Renström; [2019]
  Nyckelord :PC Regression; Vektorautoregression; och Återkopplande Neurala Nätverk: En jämförelse mellan deras förmåga att prognostisera aktieindexavkastning för att konstruera effektiva portföljer; Huvudkomponentregression; vektorautoregression; LSTM; återkopplande neurala nätverk; portföljteori; portföljoptimering; maskininlärning; makroekonomi; finans; aktieavkastning; aktieindex;

  Sammanfattning : This thesis examines the statistical and economic performance of modeling and predicting equity index returns by application of various statistical models on a set of macroeconomic and financial variables. By combining linear principal component regression, vector autoregressive models, and LSTM neural networks, the authors find that while a majority of the models display high statistical significance, virtually none of them successfully outperform classic portfolio theory on efficient markets in terms of risk-adjusted returns. LÄS MER

 3. 3. ”Det är en katt, faktiskt” En studie om makt i förskolans musikstunder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Beatrice Hallberg; Erik Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :musikstund; makt; förskola; observationer; Foucault; musik; music; power; music gathering; pre-school;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker förskolans musikstunder ur ett maktperspektiv baserat på Foucaults tankar och teorier om makt. Syftet är att förstå de maktutövanden som förekommer i den sociala interaktionen som sker mellan barn och vuxna i musikstunderna. LÄS MER

 4. 4. Kristendom och hinduism i läromedel : En kvalitativ analys av hur kristendomen och hinduismen beskrivs utifrån ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Erik Hallberg; [2018]
  Nyckelord :Läromedel; genus; kristendom; hinduism;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Modelling management fees of mutual funds using multiple linearregression

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :David Hallberg; Erik Renström; [2017]
  Nyckelord :Mutual fund; management fee; regression analysis; market structure; changes in assets under management; standard deviation; tracking error; Fonder; förvaltningsavgift; regressionsanalys; marknadsstruktur; förändringar i kapital; standardavvikelse; spårningsfel.;

  Sammanfattning : This paper seeks to investigate whether management fees, set by mutual funds, rely on a set of explanatory variables. The study includes equity, bond, and money market funds, all investing in securities registered in Sweden. LÄS MER