Sökning: "Erik Hallgren"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Erik Hallgren.

 1. 1. Did the Stock Market Care About #MeToo? Stock Market Reactions to Sexual Harassment Allegations During the MeToo Movement: A Corporate Reputation and Firm Valuation Perspective

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Harald Blom; Erik Hallgren; [2019]
  Nyckelord :MeToo; Corporate Reputation; Corporate Valuation; CEO Misconduct; Event Study;

  Sammanfattning : Gender equality is still one of the most pressing issues of our time. The struggle for gender equality and the fair treatment of women began in earnest during the suffragette movement of the late 19th and early 20th centuries. LÄS MER

 2. 2. Biologisk mångfald på gröna väggar och gröna tak : ökad konnektivitet via gröna korridorer i urbana miljöer

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Erik Hallgren; [2019]
  Nyckelord :gröna väggar; gröna tak; gröna korridorer; konnektivitet; konnektivitet; biologisk mångfald; biodiversitet;

  Sammanfattning : Avsikten med det här arbetet är att undersöka om gröna tak och gröna väggar kan fungera som gröna korridorer i urbana miljöer och därmed öka konnektiviteten mellan habitat. Då naturliga habitat förstörs och fragmenteras när våra städer och infrastruktur breder ut sig blir det viktigt att försöka finna nya vägar för att främja den biologiska mångfalden som är under hot. LÄS MER

 3. 3. Hur engageras medarbetare i ledningens vision? En studie inom intern kommunikation.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Erik Hallgren; Christian Åhman; [2017]
  Nyckelord :Internal communication; hierarchical communication; corporate communication; organizational communication; sensemaking; employee engagement; message distortion;

  Sammanfattning : Titel: Hur engageras medarbetare i ledningens vision? En studie inom intern kommunikation.  Nyckelord: Internal communication, hierarchical communication, corporate communication, organizational communication, sensemaking, employee engagement, message distortion  Syfte: Skapa ökad förståelse för hur en ledning, via sin interna kommunikation, kan öka medarbetarnas engagemang. LÄS MER

 4. 4. Handbromsen i för Svenska Cupen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Erik Hallgren; [2013]
  Nyckelord :Svenska Cupen Sports economics Fotboll Idrotts ekonomi; Business and Economics;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker om de föreskrifter som ger lag från lägre divisioner automatisk hemmaplan i Svenska Cupen (fotboll) har begränsat de totala intäkter som genereras av hemmalagen i cupen. Rådande föreskrifter för Svenska Cupen gör att majoriteten av matcherna spelas på laget från den lägre divisionens hemmaplan. LÄS MER

 5. 5. Lagerstyrning av reservdelar : En studie av industriföretag i Småland

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Alexander Avander; Erik Robertsson; Johannes Muller; Emil Hallgren; [2010]
  Nyckelord :reservdelar; lagerstyrning; industriföretag;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Växjö, 2FE02E Ämnesfördjupande arbete i logistik, VT 2010 Handledare: Helena Forslund Examinator:Petra Andersson Nyckelord: spareparts, logistics, inventory managements, forecast, information flow, communication och warehouse Titel: Lagerstyrning av reservdelar: En studie av industriföretag i Småland Bakgrund: Eftermarknadens storlek har vuxit parallellt dess betydelse för företag. Detta talar för att lagerstyrningen av reservdelar blir allt viktigare för den totala prestationen i företag, speciellt med hänsyn till dagens konkurrenssituation. LÄS MER