Sökning: "Erik Hammarström"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Erik Hammarström.

 1. 1. En bro till utbildning - om romsk inkludering i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Erik Hammarström; Linn Malv; [2018]
  Nyckelord :Diskriminering; romer; intersektionellt perspektiv; romsk inkludering; brobyggare;

  Sammanfattning : Idag är det ovanligt att romska ungdomar går ut grundskolan med gymnasiebehörighet. Orsakerna är många, bland annat ett flerhundraårigt utanförskap. Men vad görs egentligen för att bryta utanförskapet? Vi har tagit del av aktuell forskning i området och intervjuat sju personer som på olika sätt arbetar med romsk inkludering i skolan. LÄS MER

 2. 2. ÅVS, Trafikverket och steg 1-åtgärder : En studie i nationell planering för hållbar transport

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Erik Hammarström; Christian Melander; [2018]
  Nyckelord :“four step principle”; Strategic Choice of Measures; sustainable transport; transport planning; Measure data bank; actor; Step 1; Primary Step 1 measure; instrument; Fyrstegsprincipen; Åtgärdsvalsstudie; hållbar transport; transportplanering; process; Åtgärdsbanken; aktör; steg 1; primär steg 1-åtgärd; styrmedel;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to empirically investigate the occurrence of Step 1 measures ofthe “four step principle” and the role of Strategic Choice of Measures (SCM) as it pertains tothe development of a sustainable transport system. The “four step principle” has been a partof Swedish transport planning for the last two decades with the purpose of modernising it. LÄS MER

 3. 3. Digitalisering och ekologisk hållbarhet i den smarta regionen

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

  Författare :Erik Hammarström; David Sandelin; [2016]
  Nyckelord :Digitalisation; ecological sustainability; smart region; regional planning; digital platform;

  Sammanfattning : The Stockholm County regional planning agency wants to develop its work on digitalisation in Regional Planning with a focus on ecological sustainability. The purpose of this report is to contribute to this work by comparing and identifying ways that digitalisation is treated in regional planning in order to achieve ecological sustainability. LÄS MER

 4. 4. Digitalisering och ekologisk hållbarhet i den smarta regionen

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :David Sandelin; Erik Hammarström; [2016]
  Nyckelord :Digitalisation; Regional planning; Smart region; Strategies; Digital platform; Smart cities; Ecological sustainability; Collaboration platform;

  Sammanfattning : Stockholms läns regionala planeringsorgan vill utveckla sitt arbete med digitalisering inom regional planering med inriktning på ekologisk hållbarhet. Syftet med denna rapport är att bidra till detta arbete genom att jämföra och identifiera sätt som digitaliseringen behandlas i regional planering i syfte att nå ekologisk hållbarhet. LÄS MER

 5. 5. Diabetes typ 3? : Molekylärfysiologiska länkar och samband från den samlade litteraturen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Biokemi

  Författare :Erik Nicklagård; [2011]
  Nyckelord :Alzheimers - diabetes typ 3?; Alzheimers; diabetes; tau; abeta; hyperglykemi; hyperinsulinemi; insulin; kolesterol; dyslipidemi; hyperkolesterolemi; Nicklagård; Hammarström; IFM; Linköpings Universitet;

  Sammanfattning : Alzheimers sjukdom (AD) är den vanligaste formen av demens och kännetecknas av intracellulärt neurofibrillärt trassel (NFT) bestående av proteinet tau och extracellulära plack, uppbyggda av peptiden amyloid beta (Aβ). En växande skara studier har börjat peka mot att AD är en hjärnspecifik typ av diabetes. LÄS MER