Sökning: "Erik Hedin"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Erik Hedin.

 1. 1. Metal Recovery by Electro Winning - A Product Concept

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Avd.); KTH/Integrerad produktutveckling

  Författare :Erik Hedin; Johan Rohde-Nielsen; [2018]
  Nyckelord :Metal recovery; electro winning; electrolysis; electroplating; concept development; Metallåtervinning; elektroutvinning; elektrolys; elektroplätering; konceptutveckling;

  Sammanfattning : En konceptlösning för ett elektrovinningssystem utvecklas baserat på Glenngårds (2019) tidigare arbete. Arbetet är genomfört så att det besvarar tre frågor om en potentiell konceptlösning. Frågeställningarna inkluderar vilka krav som behöver uppfyllas, design av en passande arkitektur och hur vissa konceptparametrar kan verifieras. LÄS MER

 2. 2. Dockningsstation

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Hampus Söderman; Hedin Erik; [2016]
  Nyckelord :Hunting; GPS tracking device; Hand held unit; Astro 320; Docking station; Research; Concept developments; Jakt; Handenhet; GPS-Pejl; Astro 320; Dockningsstation; Informationssökning; Konceptutveckling;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar arbetet med att ta fram en ny produkt med ändamålet att underlätta för jägare som jagar med hund. I ungefär tio år har så kallade GPS-pejlar använts av jägare. Hunden utrustas med ett sändarhalsband och hundföraren tar med sig en handenhet på vilken denne kan se vart hunden befinner sig. LÄS MER

 3. 3. Bedömning av nya användningsområden för sågade varor till olika typer av emballageprodukter

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Erik Zander; [2014]
  Nyckelord :träemballageindustri; sågverk; produktutveckling; innovation; spridning av innovationer;

  Sammanfattning : Sågverkssektorn har under flera år gått mot en ökad förädlingsgrad samt en produktion där slutprodukterna produceras i kvantiteter anpassade efter kundernas efterfrågan. AB Karl Hedin har varit framgångsrika att utveckla nya innovativa, högförädlade produkter samt med att öka värdet på produkterna genom att optimera postningarna och maximera sågutbytet. LÄS MER

 4. 4. Spridning av innovationer på en konkurrensutsatt marknad

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Erik Wetterberg; [2014]
  Nyckelord :kommunikation; mellanstruken panel; byggvaruhus; diffusion of innovation; competitive landscape; co-opetition; dominant logic;

  Sammanfattning : Skogsindustrin har de senaste decennierna ökat anslag och ansträngningar för att utveckla nya och mer högförädlade produktsegment för att motverka trenden att substitut tar marknadsandelar från träprodukter. Innovation, marknadsföring och kundrelationer är traditionellt områden som skogsbranschen har åsidosatt då ansträngningar och kapital investerats på processutveckling. LÄS MER

 5. 5. Equity Research Analyst Bias in Stock Recommendations

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Erik Ahl; Filip Hedin; [2014]
  Nyckelord :stock recommendations; recommendation bias; market efficiency; equity research;

  Sammanfattning : We acknowledge the lack of empirical studies of equity research analysts' ability to generate abnormal returns on the Swedish stock market and the global absence of studies measuring performance throughout complete recommendation periods. A unique sample of 705 equity research analyst recommendations from 2004 to 2013 from leading Swedish investment banks ABG Sundal Collier, Carnegie, Nordea and SEB on the OMXS30 constituent stocks are studied in order to investigate whether analysts have better long-run predictive abilities in their sell relative to their buy recommendations. LÄS MER