Sökning: "Erik Hellberg"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Erik Hellberg.

 1. 1. Rent konstlade upplägg - doktrinens utveckling och dess EU-skatterättsliga innebörd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Hellberg; [2022]
  Nyckelord :EU-rätt; EU law; skatterätt; rent konstlade upplägg; wholly artificial arrangements; tax law.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Skatterätten inom Europeiska unionen har under många år varit under konstant utveckling. EU-skatterätten är ett mångfacetterat område genom att det i vissa avseenden skett en harmonisering, medan skatterätten inom andra områden kvarstår som en del av medlemsstaternas suveräna lagstiftningar. LÄS MER

 2. 2. Återskapandet av en evig ordning och samhällets förkovran : Hushållningsbegreppets polysemantik i Läsning i blandade ämnen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Erik Hellberg; [2021]
  Nyckelord :Politisk ekonomi; hushållning; Läsning i blandade ämnen; begrepp; Sverige;

  Sammanfattning : Målet med denna studie var att granska hur spridningen av den politiska ekonomins nydaningar bidrog till att göra hushållningsbegreppet till ett slagfält mellan olika uppfattningar om ekonomisk politik i Sverige under 1790-talet. Detta gjordes genom att granska hushållningsbegreppets mening i den mot Gustav IV Adolf politiskt oppositionella tidskriften Läsning i blandade ämnen, som argumenterade för att rikets hushållning behövde förändras med inspiration från den politiska ekonomins nydaningar. LÄS MER

 3. 3. Nödvärn - En analys av försvarlighetsbedömningen för civilpersoner och poliser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Hellberg; [2020]
  Nyckelord :Straffrätt; criminal law; nödvärn; self-defence; självförsvar; poliser; polisnödvärn; polisvåld; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In Sweden, all people have a statutory right to defend its person and property from an eventual attack by another human being. The person being attacked will avoid criminal liability if the measures taken to defend himself are not to be considered manifestly indefensible. LÄS MER

 4. 4. Textilkrisen och den svenska staten : Textilindustrins nedgång i ljuset av riksdagsdebatten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Erik Hellberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Exploring the Concept of Business Scapegoating: key contributing constructs and preventative measures

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Hagberg; Christoffer Hellberg; [2013]
  Nyckelord :Business scapegoating; Brand crisis management; Reputation management; Scapegoating; Core values; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of our study is to investigate the concept of business scapegoating and its influencing constructs and how they could be hindered. A constructionist approach is used with a grounded theory strategy. LÄS MER