Sökning: "Erik Hjort"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Erik Hjort.

 1. 1. High-Frequency Foreign Exchange Rate Behavior on the Arrival of Macroeconomic News - The Impact of Swedish and U.S. News on USD/SEK Returns

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Erik Hjort; [2018]
  Nyckelord :Macroeconomic News; Foreign Exchange Rate; High-Frequency Data; Expectations; Business and Economics;

  Sammanfattning : This paper studies the high-frequency behavior of the USD/SEK currency pair on the arrival of macroeconomic news emanating from Sweden and the United States. By using exchange rate data sampled at one minute-by-minute quotations and market expectations from the Bloomberg Terminal, the study finds systematic effects of news on exchange rate returns. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av mätsystem för termisk studie av transformator

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för energi och miljö

  Författare :Marcus Johnsson Hjort; Erik Örnberg; [2013]
  Nyckelord :Temperature Measurement; Thermal Modelling; Transformer;

  Sammanfattning : The main limiting factor with respect to continuous power handling in electrical machines and transformersis the temperature rise in the windings. Thermal models are therefore a valuable tool in thedesign process to be able to predict the operational temperature at certain operating points. LÄS MER

 3. 3. Den socialpolitiska diskussion som lade grunden för narkotikastrafflagen 1968

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Växjö universitet/Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete

  Författare :Emma Porsblad Käll; [2008]
  Nyckelord :Social policy; narcotics; social history; and law-drafting board.;

  Sammanfattning : The problem with narcotics is one of Sweden’s biggest social problems. Statistics shows thatthe number of narcotic related deaths and the numbers of heavy drug users are increasing. Thepresent narcotic policy has been questioned due to this increase. As a social worker you meetdrug users on a daily basis. LÄS MER

 4. 4. In the money : Konkurrensanalys av pokermarknaden på skinnivå

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Hjort; David Gunnarsson; [2007]
  Nyckelord :konkurrensanalys; poker; internetpoker; skin;

  Sammanfattning : Internetpoker har rönt stor uppmärksamhet i media och har vuxit mycket snabbt, kunderna har strömmat till och utbudet har också ökat mycket snabbt. Idag finns flera olika företag som försöker hitta in på denna marknad. LÄS MER