Sökning: "Erik Holmberg"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Erik Holmberg.

 1. 1. Wardrobe Design using Generative Neural Networks

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Oskar Holmberg; Erik Munkby; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Är hållbar utveckling hållbart? : En studie om svenska kommuners arbete för hållbar utveckling inom fysisk planering

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Linnéa Säterberg; Erik Holmberg; [2020]
  Nyckelord :Fuzzy planning; Fysisk planering; Hållbar utveckling; Ekologisk hållbarhet; Översiktsplan; Detaljplan; Plan- och bygglagen; Klimatkommunerna; Östersund; Tyresö; Säffle; Kristianstad;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är högt på agendan världen över. Det går inte längre att blunda för de ­konsekvenser som jorden får uthärda till följd av mänskliga handlingar. Fortsätter vi i denna riktning kommer jordens resurser inte räcka till. (WWF 2019) Därför krävs förändring. LÄS MER

 3. 3. The value of risk management in a young startup

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Erik Holmberg; Jacob Lejdborg; [2019-08-09]
  Nyckelord :Risk; Uncertainty; Entrepreneur; Risk Propensity; Real Option Analysis; Real Option Lens;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av åtgärder för minskad energianvändning för PostNord Sveriges transporter i Norrköping

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling; Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling

  Författare :Erik Holmberg; Niklas Simm; [2018]
  Nyckelord :Transporter; Lag om energikartläggning; energianvändning; miljölogistik; PostNord;

  Sammanfattning : År 2014 utfärdades Lag om energikartläggning i stora företag(SFS 2014:266). Lagen syftar till att minska stora företags miljöpåverkan genom att främja minskat energianvändande. LÄS MER

 5. 5. Allokering av relationer vid rörelseförvärv - En studie om anledningar bakom redovisningsval

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Holmberg; Simon Lundmark; [2017-08-24]
  Nyckelord :IFRS; kundrelationer; leverantörsrelationer; rörelseförvärv; goodwill.;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat att företagens relationer med kunder och leverantörer är viktigabåde för företagens värde och för dess överlevnad. För att detta värde ska kunna återspeglas påett relevant, tillförlitligt, och jämförbart sätt har standarden IFRS 3 tagits fram. LÄS MER