Sökning: "Erik Holmberg"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Erik Holmberg.

 1. 1. The value of risk management in a young startup

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Erik Holmberg; Jacob Lejdborg; [2019-08-09]
  Nyckelord :Risk; Uncertainty; Entrepreneur; Risk Propensity; Real Option Analysis; Real Option Lens;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av åtgärder för minskad energianvändning för PostNord Sveriges transporter i Norrköping

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling; Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling

  Författare :Erik Holmberg; Niklas Simm; [2018]
  Nyckelord :Transporter; Lag om energikartläggning; energianvändning; miljölogistik; PostNord;

  Sammanfattning : År 2014 utfärdades Lag om energikartläggning i stora företag(SFS 2014:266). Lagen syftar till att minska stora företags miljöpåverkan genom att främja minskat energianvändande. LÄS MER

 3. 3. Allokering av relationer vid rörelseförvärv - En studie om anledningar bakom redovisningsval

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Holmberg; Simon Lundmark; [2017-08-24]
  Nyckelord :IFRS; kundrelationer; leverantörsrelationer; rörelseförvärv; goodwill.;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat att företagens relationer med kunder och leverantörer är viktigabåde för företagens värde och för dess överlevnad. För att detta värde ska kunna återspeglas påett relevant, tillförlitligt, och jämförbart sätt har standarden IFRS 3 tagits fram. LÄS MER

 4. 4. KodEd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Erik Pettersson; Matthias Holmberg; [2017]
  Nyckelord :programming languages; teaching methods; learning tools; web development; mean frameworks; iterations; extreme programming; programmeringsspråk; undervisningsmetoder; inlärningsverktyg; webbutveckling; mean-ramverk; iterationer; extrem programmering;

  Sammanfattning : Projektet undersökte olika verktyg och metoder som i skrivande stund används för att lära ut programmering. Den sammanfattar tidigare undersökningar och drar slutsatser kring hur lämpliga de är. Utifrån dessa slutsatser utformades en webbapplikation för undervisning. LÄS MER

 5. 5. Automatised analysis of emergency calls using Natural Language Processing

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Emarin Andersson; Benjamin Eriksson; Sofia Holmberg; Hossein Hussain; Lovisa Jäberg; Erik Thorsell; [2016-10-31]
  Nyckelord :emergency medical dispatcher; EMD; emergency medical communication centre; EMCC; SOS Alarm; natural language processing; iKnow; gensim; CoreNLP; Grammatical Framework;

  Sammanfattning : The operators at SOS Alarm receives thousands of calls each day at the different emergency medical communication centres, owned by SOS Alarm, all over Sweden. A subset of these calls contain room for improvement and the operators could learn to improve from these calls. LÄS MER