Sökning: "Erik Inge"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Erik Inge.

 1. 1. En tidsresa bland Norrköpings Promenader

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Linnéa Wallertz; [2018]
  Nyckelord :promenad; allé; avenue; boulevard; promenade; walk; walkway;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att skapa ett historiskt underlag för Norrköpings kommun, som kan ge vidare information till deras fortsatta arbete med planer över anläggningens föryngring. En stor anledning till detta är att Promenaderna är byggnadsminnesförklarade sedan 1994 och det krävs en förståelse av historien och det förflutna för att veta hur man i fortsättningen ska arbeta med anläggningen. LÄS MER

 2. 2. I riferimenti dei nomi secondo Antonio Rosmini

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Inge-Bert Täljedal; [2016]
  Nyckelord :Burman; Rosmini; nomi comuni; nomi propri; universali; individualità; oggettivismo; soggettivismo; idealismo; realismo;

  Sammanfattning : Partendo dall’osservazione critica del razionalista-soggettivista Erik Olof Burman (1845–1929) che Antonio Rosmini (1797–1855) rappresenti una gnoseologia troppo oggettiva, si è provato a illuminare la posizione di Rosmini sugli assi soggettivismo–realismo mediante un’analisi dei suoi pareri quanto ai riferimenti dei nomi. Già la sua concezione della percezione di oggetti individuali mostra che Rosmini ascrive all’atto di denominare un ruolo determinante per la conoscenza umana. LÄS MER

 3. 3. Vi måste prata om legitimitet : En studie om Weber, ethos och socialdemokrater

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Amanda Möller Berg; [2015]
  Nyckelord :ethos; retorik; Max Weber; legitimitet; socialdemokrati;

  Sammanfattning : Ethos har inom retoriken alltid haft en stark aristotelisk prägel, ett arv sprunget ur hur talares karaktär framhölls i rättegångar i antikens Grekland. Eftersom retorikens uttryck och användningsområden har utvecklats enormt sedan dess, inte minst inom den politiska retoriken, finns en risk att vi idag begränsas av den uppfattning av ethos beståndsdelar som lever kvar efter Aristoteles. LÄS MER

 4. 4. "Emigrationen tilltar på ett i sanning oroväckande sätt" : en undersökning av pressens rapportering om utvandringen från Sverige till Nordamerika i Smålandsposten och Blekinge Läns Tidningår 1887

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Anna Lindberg; Erik Inge; [2013]
  Nyckelord :1887; Blekinge Läns Tidning; journalistik; Nordamerika; Smålandsposten; Sverige; utvandring;

  Sammanfattning : Hur rapporterades det om utvandringen från Sverige till Nordamerika i svensk press under år 1887? Den här uppsatsen handlar om en undersökning som avser att besvara denna fråga genom att analysera artiklar ur den konservativa dagstidningen Smålandsposten och den liberala dagstidningen Blekinge Läns Tidning från 1887, ett av de år då flest svenskar utvandrade till Nordamerika. Studiens syfte är att genom en kvantitativ innehållsanalys och en kvalitativ textanalys svara på hur objektiviteten i utvandrarartiklarna såg ut, i vilka sammanhang och med vilken frekvens som tidningarna rapporterade om emigrationen, hur utvandrarna skildrades i artiklarna, vilka källor som journalisterna använde till sina utvandrarartiklar samt hur skribenterna använde namnsignering i artiklarna. LÄS MER

 5. 5. Interaktionsdesign på webben - - Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design

  Kandidat-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :Erik Lindén; Thomas Scott; [2012-09-24]
  Nyckelord :Crowdfunding; Mikroinvesterande; Attityder; Webbdesign; Interaktionsdesign; Grafiska komponenter;

  Sammanfattning : In this paper we have investigated which visual components that are of importance when designing a website with the purpose of influencing peoples attitudes in a positive direction regarding the specific phenomenas crowdfunding and microinvestments. To investigate how people respond to these concepts we made a survey. LÄS MER