Sökning: "Erik Jansson"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden Erik Jansson.

 1. 1. On Predicating Is it done non-committally?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Erik Jansson; [2023-01-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Two proponents of the Act-Based view on propositions, Hanks and Soames, have taken two different stances on how we should view predication. Soames views it as a non-committal act and Hanks views it as a committal act. Hanks has argued that Soames’s view is incoherent. LÄS MER

 2. 2. Voltage Stability and Reactive Power - Introduction of Intermittent Renewable Energy Sources in a Power System

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Erik Hagström; Tobias Jansson; [2022]
  Nyckelord :Voltage Stability; Reactive Power; Renewable Energy; Wind Power; Power Flow Analysis; MATPOWER;

  Sammanfattning : The electricity demand increases rapidly, and in order to mitigate climate change the power production needs to be renewable and free from green house gas emissions. When solar and wind power are introduced in the system, voltage instability might become a problem. LÄS MER

 3. 3. Neural Networks for Standardizing Ratings inLeague of Legends

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Andréas Jansson; Erik Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Deep Learning; League of Legends; Siamese Neural Networks; Rating Standardization;

  Sammanfattning : In the game League of Legends (LoL) there are several different regions globally withtheir own rating distribution. The purpose of this thesis is to examine if there are anydifferences in playing strength between the regions, and if so quantify what the offsetsare numerically.Data of matches played online are available publicly. We extracted 8. LÄS MER

 4. 4. Vatten- och avloppsflöden för nybyggnationer i Knivsta

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Ellen Dahlin; Malin Jansson; Josefin Knutas; Hanna Larsson; Erik Oscarson; Sara Svenda; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Knivsta kommun är en växande kommun och deras beräkning är att befolkningen ska öka från 20 000 till27 000 till år 2035. För det har kommunen tagit fram ett utvecklingsprogram Knivsta 2035. LÄS MER

 5. 5. Funktionell PCA mot Artificiella Neuronnät

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Freja Nordh; Mattis Hallberg; Shayan Mollahosseini; Jack Sandberg; Erik Jansson; Philip Gard; [2021-07-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport fokuserar på jämförelsen av några olika klassificeringsmetoder applicerade på bilddatan Fashion-MNIST. De olika metoderna är artificiella neurala nätverk och funktionell principalkomponentanalys och principalkomponentanalys. För de neurala nätverken har vi två typer: CNN och FNN. LÄS MER