Sökning: "Erik Joelsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Erik Joelsson.

 1. 1. The Treasure Hunters

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för datavetenskap och kommunikation; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för datavetenskap och kommunikation; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för datavetenskap och kommunikation

  Författare :Fredrik Pettersson; Erik Ronnje; Patrik Karlsson; [2011]
  Nyckelord :digitala; spel; lärande; utlärning;

  Sammanfattning : The treasure hunters är ett spel utvecklat av Patrik Karlsson, Fredrik Pettersson och Erik Ronnje, med hjälp från Hampus Mecklund, Fredrik Häthén och Svante Joelsson. Vårt mål var att göra ett tydligt och färgglatt samt roligt spel som var lätt att lära sig, där flera spelare skulle kunna spela tillsammans. LÄS MER

 2. 2. Välfärdsläkare, Mjukvaruleverantör eller Godhjärtad Entreprenör? En studie av fyra sociala ideella organisationer som verkar på integrationsområdet i Lunds Kommun

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofia Reimer; Sofia Joelsson; [2010]
  Nyckelord :Demokrati; Välfärd; Blennberger; Lunds kommun; Sociala ideella organisationer; Integration; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Social ideell sektor utgör en allt mer betydelsefull garant av välfärd för utsatta grupper. Forskning om sociala ideella organisationers roll på integrationsområdet saknas, en lucka som vi har tagit avstamp i. LÄS MER

 3. 3. Kunskapsteori och kunskapsorganisation : En diskursanalys

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Erik Joelsson; Mattias Johansson; [2005]
  Nyckelord :library and information science; biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : This Masters thesis concerns epistemology in Knowledge Organization KO, as a field of study in Library and Information Science LIS. Using a theoretical model by Birger Hjørland and foucauldian discourse analysis as springboards, this study analyses three epistemological discourses in the practice of KO. LÄS MER