Sökning: "Erik Johan Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Erik Johan Johansson.

 1. 1. Private Equity – When the Dust Has Settled

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christos Karabelas; Erik Johansson; Johan Gren; [2019]
  Nyckelord :Private Equity; Operational Performance; IPO; Nordic Markets; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Arbetsorganisation och ledarskap, MAMF15

  L3-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Adeeb Al-Adhami; Erdal Albayati; Fredrika Andreasson; William Berg; Paulina Antonsson; Seamus Doyle; Johanna Falk; Sebastian Green; Samuel Hirschfeld; Elsa Höjbert; Ami Izetagic; Olof Johansson; Annika Jönsson; Victor Jönsson; Louise Landin; Josefine Laurén; Eric Lennman; Karl Lindkvist; Robert Malmsjö; Emil Olofsson Van Der Eijken; Alexander Olsson; Johan Rosén; Erik Sjöström; Felix Strömberg; Klara Svensson; Andreas Söderholm; Hedda Trönnberg; Tomas Tengberg; Adelina Zahirovic; [2018]
  Nyckelord :Arbetsorganisation; ledarskap; studentartiklar; aktivitetsbaserade arbetsplatser; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Kursen Arbetsorganisation och ledarskap avslutades med en konferens där studenterna presenterade sina projektarbeten. Dessa arbeten är sammanställda i artiklar med olika teman kopplat till dagens arbetsliv. LÄS MER

 3. 3. Humankapitalet som konkurrensfördel

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Jonsson; Erik Ax; Frans Johansson; [2016]
  Nyckelord :Resource-based view; Human resource management; Talent management; Generation Y; Redovisning- och revisionsbranschen; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Human capital as a competitive advantage Seminar date: 2016-06-02 Course: FEKH19, Business Administration: Bachelor Degree Project in Strategic Management Undergraduate Level, 15 credits Authors: Erik Ax, Frans Johansson, Johan Jonsson Advisor: Merle Jacob Key words: Resource-based view, Human resource management, Talent management, Generation-Y, Accounting and audit industry. Purpose: The purpose of this report is to seek insight into how small and medium sized companies in human capital-intensive industries attract and retain its human capital, in order to achieve their long-term goals. LÄS MER

 4. 4. M&A Performance Across the Business Cycles

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Hemberg; Erik Johansson; [2012]
  Nyckelord :M A; Business Cycles; Abnormal Returns; Event Study.; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to test if the depth of business cycles, i.e. if the acquisition is performed early or late within a cycle, affects performance. LÄS MER

 5. 5. En jämförelse av kursplaner i historia för grundskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Johan Erik Johansson; Henrik Arnersten; [2009]
  Nyckelord :Historiemedvetande; Kursplaner i historia;

  Sammanfattning : Denna uppsats avser att jämföra kursplanerna i historia för grundskolan i Sverige respektive Finland, med syftet att synliggöra eventuella likheter och skillnader. Uppsatsens syftar även till att undersöka hur begreppet historiemedvetande yttrar sig i de bägge kursplanerna. LÄS MER