Sökning: "Erik Jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden Erik Jonsson.

 1. 1. FREDSTAN - Kommersialiseringen av Sydöstra city i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Erik Jonsson; [2019-08-05]
  Nyckelord :det offentliga rummet; platsmarknadsföring; entreprenörsurbanism; bytesvärde; bruksvärde; privaWsering; offentlig-privata samarbeten;

  Sammanfattning : Public space is an indispensable part of all urban spaces and is central to successful placemarkeWng of a posWndustrial city. Public spaces also carry social, economic and symbolicvalues. The planning of these public spaces is oaen achieved though public-privet partnerships.The balance in this relaWonship will manifest in the physical space. LÄS MER

 2. 2. Numerical Range of Square Matrices : A Study in Spectral Theory

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Matematik och tillämpad matematik

  Författare :Erik Jonsson; [2019]
  Nyckelord :numerical range; Gershgorin region; square matrix; spectrum;

  Sammanfattning : In this thesis, we discuss important results for the numerical range of general square matrices. Especially, we examine analytically the numerical range of complex-valued $2 \times 2$ matrices. Also, we investigate and discuss the Gershgorin region of general square matrices. LÄS MER

 3. 3. Konceptuell modell för ljusförsörjning i skyddsrum vid strömbortfall

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik (from 2013)

  Författare :Erik Hernvall Jonsson; [2019]
  Nyckelord :maskiningenjör; skyddsrum; skyddsrumsgrossisten; belysning; produktutveckling; konstruktion;

  Sammanfattning : In a parallel with the potential reestablishment of new production of swedish shelters, an awareness of a great potential of modernisation on swedish shelters has occurred. Sweden is in the process of a new potential production of modern swedish shelters, but there is a long process before all the technical details has been updated. LÄS MER

 4. 4. Ökad måluppfyllnad med hjälp av applikationer

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Benjamin Olsson; David Gumpert Harryson; Erik Eriksson; Filip Sehlin; Josefin Bladh; Julia Sanfridsson; Xueshan Mattias Li; Oskar Hidén; Ville Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Goal Acheivment; web application; Måluppfyllnad; webbapplikation;

  Sammanfattning : Human beings have always had goals which they have tried to reach. With the pace of the technological development, requests for digitalized solutions to problems which previously have been faced without technology increase. This study tests whether a web application could help users to achieve their goals. LÄS MER

 5. 5. Bristfälligt formulerade anläggningsbeslut för gemensamhetsanläggningar med ändamålet väg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Erik Jonsson; [2019]
  Nyckelord :joint facility; facility order; Joint Facilities Act; gemensamhetsanläggning; anläggningsbeslut; anläggningslagen;

  Sammanfattning : Två eller flera fastigheter med ett gemensamt behov kan tillsammans bilda en gemensamhetsanläggning. En gemensamhetsanläggning bildas vid en lantmäteriförrättning och vid förrättningen meddelas ett anläggningsbeslut. Anläggningsbeslutet reglerar bland annat gemensamhetsanläggningens utförande och drift. LÄS MER