Sökning: "Erik Jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden Erik Jonsson.

 1. 1. Betydelsen av navigerbarhet och design vid utvecklingen av en webbutik för försäljning av universitetsmärkta produkter

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Sindre Jonsson Wold; Joakim Eng Engmark; Hashem Hammoush; Oscar Olsson; Ebba Rosander; Haore Ahmadi; Erik Lundin; Daniel Bissessar; [2020]
  Nyckelord :navigerbarhet; design; webbutik; användbarhet;

  Sammanfattning : Studies show that web shops with a good design and easy-to-navigate structure positively affect the usability. To test this claim, LiU-store's current web shop was developed according to design and navigation principles and according to the wishes of the customer group. LÄS MER

 2. 2. Stubbehandling vid röjning för att förebygga och minska skador av rotröta på granskog i Lettland

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Axel Jonsson; Erik Rumler; [2020]
  Nyckelord :Skogssällskapet; rotticka; Rotstop®;

  Sammanfattning : En stor del av den areal Skogssällskapet förvaltar i Lettland utgörs av åkerplanterad gran, vilken riskerar att drabbas av rötsvampen rotticka (Heterobasidion spp.) i samband med kommande skötselåtgärder. LÄS MER

 3. 3. FREDSTAN - Kommersialiseringen av Sydöstra city i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Erik Jonsson; [2019-08-05]
  Nyckelord :det offentliga rummet; platsmarknadsföring; entreprenörsurbanism; bytesvärde; bruksvärde; privaWsering; offentlig-privata samarbeten;

  Sammanfattning : Public space is an indispensable part of all urban spaces and is central to successful placemarkeWng of a posWndustrial city. Public spaces also carry social, economic and symbolicvalues. The planning of these public spaces is oaen achieved though public-privet partnerships.The balance in this relaWonship will manifest in the physical space. LÄS MER

 4. 4. Implementering av lågaffektivt förhållningssätt i förskolan - en kvalitativ studie av ett utvecklingsarbete

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Pernilla Kjellgren; Malin Jonsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractUppsats/Examensarbete:15 hpProgram och/eller kurs:Specialpedagogiska programmet SPP610Nivå:Avancerad nivåTermin/år:Ht 2018Handledare:Liisa UusimäkiExaminator:Lars-Erik OlssonRapport nr:HT18-2910-282-SPP610Nyckelord:Lågaffektivt förhållningssätt, implementering, förskola, relationellt perspektiv, sociokulturellt perspektiv och tematisk analys. Syfte:Studiens syfte var att undersöka hur lågaffektivt förhållningssätt i förskolan påverkar barn som hamnar i problemskapande situationer. LÄS MER

 5. 5. Numerical Range of Square Matrices : A Study in Spectral Theory

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Matematik och tillämpad matematik

  Författare :Erik Jonsson; [2019]
  Nyckelord :numerical range; Gershgorin region; square matrix; spectrum;

  Sammanfattning : In this thesis, we discuss important results for the numerical range of general square matrices. Especially, we examine analytically the numerical range of complex-valued $2 \times 2$ matrices. Also, we investigate and discuss the Gershgorin region of general square matrices. LÄS MER