Sökning: "Erik Kähäri"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erik Kähäri.

  1. 1. Att förändra med ledarskap och kultur : en fallstudie om förändringsprocesser

    Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Maria Andersson; Erik Kähäri; [2005]
    Nyckelord :Business studies; Change process; leadership; culture; Företagsekonomi; Förändringsprocesser; ledarskap; kultur;

    Sammanfattning : SammanfattningUtveckling och förändring är kanske två av de mest omtalade begreppen i företagsvärlden, speciellt vad gäller organisationsfrågor. Förändringar är något som organisationer tampats med genom alla tider. LÄS MER