Sökning: "Erik Källman"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Erik Källman.

 1. 1. Blockchain v. Personal Data — A Rising Conflict Between Technology and the Law?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Källman; [2019]
  Nyckelord :Blockchain; Legal Tech; Legal Informatics; IT; IT law; EU; EU Law; Smart Contracts; Hash; Hash Functions; GDPR; General Data Protection Regulation; Personal Data; Right to Erasure; Right to be Forgotten; Art 17; Article 17; Storage Limitation Principle; Blockchain and the GDPR; Blockkedja; Blockkedjor; Dataskyddsförordningen; rättsinformatik; IT-rätt; personuppgift; rätten att bli glömd; rätten att bli raderad; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis examines the blockchain technology from a General Data Protection Regulation (GDPR) point of view. The focus area is the protection of personal data in blockchains. Blockchain can be summarized as a shared, decentralized ledger where data can only be added, not removed. LÄS MER

 2. 2. Quantum Dynamics Simulations Using the Standard Matching Pursuit Gaussian Wavepacket Method : Practical Considerations

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teoretisk kemi

  Författare :Erik Källman; [2014]
  Nyckelord :GSMP; wave packet; wavepacket; matching pursuit; quantum dynamics; TIDSE;

  Sammanfattning : In any quantum dynamics method that approximates wave functions as a linearly combined basis set, non-orthogonality can be is a problem. It has been proven in previous studies that, by using the most standard form of Matching Pursuit in combination with a Gaussian wave packet ansatz, exact quantum-mechanical correspondence can be obtained for particle tunneling in one and two dimensions. LÄS MER

 3. 3. Polisutbildningens vapenutbildning i Umeå : Finns behovet av en examinationsform med definiering innan agerandet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Stefan Gimbergsson; Erik Källman; [2008]
  Nyckelord :Polisen i samhället;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att undersöka huruvida den praktiska examinationen inom ämnet vapen och taktik på Polisutbildningen vid Umeå Universitet skulle kunna kompletteras med en mer tillämpad examination i form av en upplevelsebaserad övning. Eftersom författarna genomgått större delen av den vapenutbildning som bedrivs vid skolan har det uppstått frågetecken över vad den nuvarande examinationen egentligen visar. LÄS MER