Sökning: "Erik Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 147 uppsatser innehållade orden Erik Karlsson.

 1. 1. Flock O’ War - A Procedural Strategy Game Based on Real-Time Flocking Behaviour

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Erik Jergéus; Maria Fornmark; Max Arfvidsson Nilsson; Sigbjørn Kjesbu Drøsshaug; Simon Olsson; Tobias Karlsson; [2020-10-30]
  Nyckelord :flocking behaviour; aggregations; video-game; strategy; procedural generation; human; simulation; unity;

  Sammanfattning : In nature, it is common for animals to move together in a cohesive pattern, butwithout any apparent direction. This is referred to as flocking, herding or schoolingetcetera depending on the species. LÄS MER

 2. 2. Ekolodsmätningars förhållning mot olika insamlings- och interpolationsmetoder : En fallstudie på sjön Öjaren, Sandviken

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Erik Karlsson; Benjamin Sjöström; [2020]
  Nyckelord :Single-beam echo sounder; cross sections; depth model; interpolation; HydroLite; Enkelstrålsekolod; tvärsektioner; djupmodell; interpolation; HydroLite;

  Sammanfattning : Traditionellt har större fartyg bestyckade med ekolod använts för att utföra batymetriska mätningar av sjö- och havsbottnar. Att utföra mätningar i grunda vatten har varit problematiskt eftersom större fartyg inte kan nå dessa grunda vatten. LÄS MER

 3. 3. Are you cheap or climate friendly? Applying nudge theory to lower meat purchasing in grocery stores

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Fredholm; Erik Karlsson; [2020]
  Nyckelord :nudge theory; System 1 and System 2; consumer behavior; meat consumption; grocery stores; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate whether consumer behavior in grocery stores could be affected through nudging by rearranging the product placement and putting up suggestive messages to customers. It also investigated whether nudging is more effective when targeting short-term versus long-term consequences of consumer behavior, as their abstract levels are processed differently. LÄS MER

 4. 4. Fake it till you make it : En självstudie i instudering och tillämpning i jazz- och stråkorkester.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Erik Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Study; sociocultural; video documentation; note reading; double bass; Instudering; sociokulturellt; videodokumentation; notläsning; Kontrabas.;

  Sammanfattning : I följande studie kommer jag redovisa resultatet ifrån den självstudie som jag har bedrivit i syfte av att utforska huruvida min instuderingsprocess skiljer sig utifrån jazz- och klassisk repertoar på instrumentet kontrabas. Studien redovisar även hur jag erhåller och nyttjar den instuderade tekniken och materialet i de givna jazz- och stråkorkestertillfällena, samt om hur instuderingen skiljer sig i den mån av tidigare erfarenheter kunskaper. LÄS MER

 5. 5. Tillväxtens friktion : En studie om dynamiken mellan internationella insatser och nationell försvarsförmåga

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Patrik Karlsson; Jan-Erik Olsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Swedish Armed Forces has always had as its indisputable function to defend Sweden.Focus has been national; to defend the country’s borders and its sovereignty has always beenthe center of attention. In the later years the threat has changed. A substantial disarmament has taken place and focus shifted to international military operations. LÄS MER