Sökning: "Erik Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 142 uppsatser innehållade orden Erik Karlsson.

 1. 1. Ekolodsmätningars förhållning mot olika insamlings- och interpolationsmetoder : En fallstudie på sjön Öjaren, Sandviken

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Erik Karlsson; Benjamin Sjöström; [2020]
  Nyckelord :Single-beam echo sounder; cross sections; depth model; interpolation; HydroLite; Enkelstrålsekolod; tvärsektioner; djupmodell; interpolation; HydroLite;

  Sammanfattning : Traditionellt har större fartyg bestyckade med ekolod använts för att utföra batymetriska mätningar av sjö- och havsbottnar. Att utföra mätningar i grunda vatten har varit problematiskt eftersom större fartyg inte kan nå dessa grunda vatten. LÄS MER

 2. 2. Are you cheap or climate friendly? Applying nudge theory to lower meat purchasing in grocery stores

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Fredholm; Erik Karlsson; [2020]
  Nyckelord :nudge theory; System 1 and System 2; consumer behavior; meat consumption; grocery stores; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate whether consumer behavior in grocery stores could be affected through nudging by rearranging the product placement and putting up suggestive messages to customers. It also investigated whether nudging is more effective when targeting short-term versus long-term consequences of consumer behavior, as their abstract levels are processed differently. LÄS MER

 3. 3. Tillväxtens friktion : En studie om dynamiken mellan internationella insatser och nationell försvarsförmåga

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Patrik Karlsson; Jan-Erik Olsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Swedish Armed Forces has always had as its indisputable function to defend Sweden.Focus has been national; to defend the country’s borders and its sovereignty has always beenthe center of attention. In the later years the threat has changed. A substantial disarmament has taken place and focus shifted to international military operations. LÄS MER

 4. 4. Las expresiones machistas en ​La ciudad y los perros

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Spanska

  Författare :Erik Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Machismo; La ciudad y los perros; Mario Vargas Llosa; Leoncio Prado; Peru Machismo; Perú; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Resumen El propósito de esta tesina es investigar cómo se muestra el machismo en la obra La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa. Dentro de este estado de cuestión están incluidas también las dos últimas preguntas de investigación: ¿cómo responde el machismo de la obra con el machismo real de Perú? y ¿por qué el personaje Alberto es tan poco macho fuera del colegio y tan macho dentro del colegio? Utilizando libros, artículos de LUB search y fuentes electrónicas, se ha dado un fondo teórico de lo que es el machismo, cómo y por qué surge, y la historia de machismo que tiene Perú, el país en el cual se desarrolla La ciudad y los perros. LÄS MER

 5. 5. Brottsförebyggande åtgärder, anmälda bilstölder och inbrott i Europa : en Google-studie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Lukas Axelsson; Erik Claussén-Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Google searches; car thefts; burglaries; crime prevention; crime statistics; Googlesökningar; bilstölder; inbrott; brottsförebyggande åtgärder; kriminalstatistik;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersökte om samband kunde identifieras mellan kriminalstatistik över anmälda bilstölder och inbrott och nivåer av Googlesökningar efter brottsförebyggande åtgärder. Studien inspirerades av tidigare utförd studie i USA och ämnade att undersöka huruvida tydliga samband mellan antalet brott samt minskningar av brott och Googlesökningar efter brottsförebyggande åtgärder även återfanns i en europeisk kontext. LÄS MER