Sökning: "Erik Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 158 uppsatser innehållade orden Erik Karlsson.

 1. 1. Fritidshemmets musikdesign

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Maja Johansson; Erik Karlsson; [2021]
  Nyckelord :design; digitala medier; fritidshem; meningsskapande; musikundervisning;

  Sammanfattning : Enligt barnkonventionens 13:e artikel står, att barnet ska ha rätt till yttrandefrihet i detuttrycksmedel som barnet väljer. Yttrandefriheten begränsar sig inte till det verbala språket, utaninnefattar lika mycket andra uttrycksformer såsom musik, bild, drama och dans. LÄS MER

 2. 2. Beteendeaktivering : En app för behandling av depression

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Malin Widén; Gustav Brorson; Jonathan Öhrling; Erik Mattfolk; Lukas Jonsson; August Carlson; Daniel Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Depression; beteendeaktivering; självhjälpsverktyg; applikation;

  Sammanfattning : Följande rapport beskriver ett projektarbete inom kursen TDDD96 Kandidatprojekt i pro-gramvaruutveckling vid Linköpings universitet som genomfördes våren 2021 av sju studen-ter. Projektet innefattade utvecklingen av en mobilapp med målet att skapa en digital im-plementation av den psykologiska behandlingsformen beteendeaktivering. LÄS MER

 3. 3. Comparing Two Production Lines Using Simulation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Tim Forsberg; Erik Karlsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In order to reduce material shortage of doors in production, the current production processes needs adjusting. Currently when the buffer between the Mainline and the Door area is full the production in the unit stops. This is a problem that should not happen. LÄS MER

 4. 4. Musikundervisningens inverkan på mellanstadieelevers inferensläsning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Axel Paulsson; Erik Karlsson; [2021]
  Nyckelord :semiotik; läsförståelse; inferens; sociokulturellt perspektiv; literacy; musikundervisning;

  Sammanfattning : I vår studie undersöker vi om musikundervisning, utöver skolans, har en inverkan på elevernas inferensläsning. För att besvara våra frågor har vi utgått från ett läsförståelsetest och en enkät. Läsförståelsetestet är Skolverkets nationella prov i ämnet svenska från 2012, del B och C. LÄS MER

 5. 5. Replicating the retailers' trading imbalance anomaly : A quantitative study about excess return opportunities on Swedish Small Cap listed firms

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Kroon; Tom Karlsson; [2021]
  Nyckelord :retailers; rrading; imbalances; anomaly; anomalies; replicating; broker statistics; asset pricing models; CAPM; Fama and MacBeth;

  Sammanfattning : Previous research conducted on the US markets has found that retailers' trading imbalances can contribute to excess return opportunities, especially on Small Cap stocks. Therefore, we argue that this can be seen as an anomaly. However, anomalies that are found historically may not tell the whole truth. LÄS MER