Sökning: "Erik Kihlbom"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Erik Kihlbom.

 1. 1. Livets lotteri- eller bara ett outnyttjat val? : En kvalitativ studie om skillnaderna i svenska dagstidningars gestalningar av skolsegregation i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Erik Kihlbom; [2018]
  Nyckelord :school segregation; framing theory; indvidualism; collectivism; Aftonbladet; Dagens Nyheter; Svenska Dagbladet; swedish school; civics; skolsegregation; gestaltningsteorin; individualism; kollektivism; Aftonbladet; Dagens Nyheter; Svenska Dagbladet; svensk skola; samhällskunskap;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate the differences in how Swedish newspaper have written about school segregation in Sweden.  The newspapers that have been studied in the study are Aftonbladet (social democratic), Dagens Nyheter (liberal) and Svenska Dagbladet (conservative). LÄS MER

 2. 2. Kan kärnvapenåldern avslutas? : En kvalitativ studie om vad svenska dagstidningar skrev om Sovjetunionens upplösning 1991

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Erik Kihlbom; [2017]
  Nyckelord :Sovjetunionen; kalla kriget; omvärldsbild; eurocentrism; orientalism; ryssrädsla; Svenska Dagbladet; Dagens Nyheter; Arbetet; Aftonbladet; Expressen; Norrskensflamman;

  Sammanfattning : The Soviet Union was the great enemy of Western civlisationen during the cold war. Sweden was not part of the cold war. Despite that Sweden had more in common with the Western powers. The country had more cultural, economic and political similarities with them. LÄS MER