Sökning: "Erik Kilander"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Erik Kilander.

 1. 1. Frekvensderivataskydd för kraftsystem : en utvärdering om frekvensderivatskydd som skydd mot ödrift

  Magister-uppsats, KTH/Industriella informations- och styrsystem; KTH/Industriella informations- och styrsystem

  Författare :Erik Kilander; Niklas Modig; [2014]
  Nyckelord :frekvensderivata; frekvensderivataskydd; reläskydd; ödrift; önätsdrift; vindkraft; svängmassa; obefogade bortkopplingar; obefogade utlösningar;

  Sammanfattning : En studie om frekvensderivataskyddens funktion, tillämpning och nödvändighet i det svenskakraftsystemet har genomförts. Frekvensderivataskydd används som ett skydd mot ödrift.Ödrift innebär att produktionsanläggningar upprätthåller driften av en mindre del av nätetäven då anslutningen till det större kraftsystemet försvinner. LÄS MER

 2. 2. Förstudie av kraftöverföring vindkraftspark

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES); KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES)

  Författare :Erik Kilander; Amr Elawa; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER