Sökning: "Erik Kindbom"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erik Kindbom.

  1. 1. ”Jaha, är det såhär det känns att vara hungrig? ”En kvalitativ intervjustudie kring individers upplevelser av periodisk fasta.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

    Författare :Jenny Häggblom; Erik Kindbom; Kim Simonsson; [2021-09-02]
    Nyckelord :periodisk fasta; kvalitativ innehållsanalys; måltidsordning; Self-Determination Theory;

    Sammanfattning : Att den mat vi äter påverkar vår hälsa är sedan länge känt, men på senare tid har en annan aspekt av kost framträtt; den om måltidsordning. Ett nytt förhållningssätt till måltidsordning är periodisk fasta som ökat i intresse under de senaste åren i takt med forskning kring dess fysiologiska effekt. LÄS MER