Sökning: "Erik Knutsson"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Erik Knutsson.

 1. 1. Barriers to Employee Involvement in Incremental Innovation at the Swedish Public Healthcare Organizations

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Erik Knutsson; Isak Lurie; [2021-07-09]
  Nyckelord :Swedish regions; Public Healthcare; Incremental innovation; Employee Empowerment; Bottom-up innovation; Diffusion of innovation;

  Sammanfattning : Background and purpose: As public organizations are politically governed, the organizationshave traditionally been managed from a top-down perspective. Since knowledge intensiveorganizations have realized employees are the greatest assets, greater emphasis has been devotedtowards increased employee empowerment and their ability to contribute to the development oforganizations. LÄS MER

 2. 2. Investeringskostnader i spannmålsanläggningar : jämförelse av olika nybyggnationer

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Kim Jakobsson; Erik Knutsson; [2019]
  Nyckelord :spannmålslagring; torkanläggning; investering; lagring; spannmålshantering;

  Sammanfattning : Ett stort steg inom lantbruksbranschen är att bygga för att lagra spannmålen själv, istället för att skicka iväg direkt vid skörd. Detta gör det möjligt att vänta med att sälja sina varor och där av få ett bättre pris, samtidigt som det underlättar själva skördearbetet (Kasten & Dhuyvetter 1999). LÄS MER

 3. 3. Vilken restaurang ska jag välja? : En kvantitativ studie om vilka faktorer inom eWOM som påverkar en restaurangbesökare

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Gustav Birgersson; Erik Knutsson; Carl Richter; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Development of a Highly Flexible Geometry Station for Versatile Production Systems in Automotive Body Construction : A Station designed for Joining of Body-in-White Assemblies duringan Integration of Electric Vehicles

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Erik Knutsson; [2018]
  Nyckelord :BiW; Body-in-White; Car body; Automobile Industry; Electric Vehicle EV ; New Product Integration; Flexibility; Changeability; Versatility; Modularity; Flexible Manufacturing System; Sub-assembly; Joining; Self-Piercing Riveting SPR ; Resistance Spot Welding RSW ;

  Sammanfattning : The research in this report seeks to develop a highly flexible geometry station for joining futureBody-in-White (BiW) assemblies. The goal is to eliminate the need for a complete reconstructionof a production line during integration of new car bodies in a contemporary production. LÄS MER

 5. 5. Spårbarhet av transmissionsartiklar

  M1-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje); KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :Erik Knutsson; Simon Nilsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER