Sökning: "Erik Kvarnström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Erik Kvarnström.

 1. 1. Validation of finite element model of a dish-stirling system by performing experimental modal analysis

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för tillämpad mekanik

  Författare :Erik Kvarnström; Malin Settergren; [2017]
  Nyckelord :Experimental modal analysis EMA ; Concentrated solar power CSP ; Finite element analysis FEA ; Modal Analysis; Vibration Testing; Signal processing;

  Sammanfattning : The energy consumption in the world is currently higher than ever before and it keepsrising. There is a fast rising demand for renewable energy sources such as solar power,and concentrated solar power systems can be a solution to this. LÄS MER

 2. 2. Nedbrytningsmått för järnvägshjul och räl

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för tillämpad mekanik

  Författare :Karl-Johan Bengtsson; Erik Kvarnström; Carl Möller; Oscar Sundlo; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER