Sökning: "Erik Larson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Erik Larson.

 1. 1. Hur gymnasieelever upplever lättlästa texter inom naturvetenskapsprogram

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Erik Mazon Larson; [2019]
  Nyckelord :Lättläst; Gymnasienivå; Anpassade texter;

  Sammanfattning : Enligt Sveriges skola har eleverna rätt till anpassad undervisning. Den stöd kan ta form av anpassad material som lättläst anpassade texter, versioner av texter som är lättare att förstå för elever med lässvårigheter. Däremot finns det för lite eller inget lättläst material alls för elever i naturvetenskapsprogram på gymnasienivå. LÄS MER

 2. 2. Diferencias léxicas entreinmigrantes de distintageneración : Un estudio piloto sobre el cambiointergeneracional de conocimientos de español

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Erik Ramón Mazón Larson; [2017]
  Nyckelord :Inmigrant; Generation; Lexical knowledge; Ethnic identity; Vocabulary; Inmigrante; Generación; Conocimiento léxico; Identidad étnica; Vocabulario;

  Sammanfattning : This pilot project studies the differences in knowledge about Spanish language between inmigrants from Spanish speaker countries and its descendants in Växjö, a small town insouthern Sweden. It has been noticed the extended use of Swedish terms and structuresamong inmigrants. LÄS MER

 3. 3. Samverkans- och arbetsformer i integrationsprojekt på landsbygden : tre projekt i tre landsdelar

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Erik Larson; [2014]
  Nyckelord :Integration; landsbygd; gröna näringar;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om integration och integrationsarbetet på landsbygden. Syftet med denna studie är att ta reda på hur aktörer i tre olika integrationsprojekt har upplevt samarbetet. Detta för att sedan se om det är möjligt att skapa en metod för hur man kan arbeta med integrationsprojekt i framtiden. LÄS MER

 4. 4. Ett perspektiv på perspektiv på integration : asymmetrisk förståelse bland aktörer i integrationsarbetet i Ljusdal

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Erik Larson; [2012]
  Nyckelord :Integration; glesbygd; asymmetrisk perspektivförståelse;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om integration och de olika uppfattningarna om vad integration är. Syfte med studien är att dels ta reda på hur man arbetar med integration i en glesbygdskommun. Att försöka förstå vad olika aktörer i integrationsprocessen har för perspektiv och syn på integration. Att sedan jämföra dessa med varandra. LÄS MER