Sökning: "Erik Leffler"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erik Leffler.

  1. 1. Hur ser diskussionerna ut kring det nya Kregelverket?

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

    Författare :Robin Eriksson; Linda Johansson; Erik Leffler; [2014]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER