Sökning: "Erik Lind"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Erik Lind.

 1. 1. Measurements of partial discharge in insulators

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elias Johansson; Didrik Olofsson; Philip Lind; Erik Victorin; [2019]
  Nyckelord :Partial discharge; Substations; PDS100;

  Sammanfattning : Causes and effects of partial discharges (PD) inside electrical high-voltage insulation was studied prior to taking measurements with a PDS100 spectralanalyser during excursions to a number of substations in the Swedish electrical grid.This to develop a working-method and manual for workers to use periodically whileon site to be able to identify components on which maintenance is needed. LÄS MER

 2. 2. En fallstudie om processen, utmaningar och framgångsfaktorer under ett agilt införande inom stora IT-organisationer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Ida Holme; Erik Lind; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. En tidsresa bland Norrköpings Promenader

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Linnéa Wallertz; [2018]
  Nyckelord :promenad; allé; avenue; boulevard; promenade; walk; walkway;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att skapa ett historiskt underlag för Norrköpings kommun, som kan ge vidare information till deras fortsatta arbete med planer över anläggningens föryngring. En stor anledning till detta är att Promenaderna är byggnadsminnesförklarade sedan 1994 och det krävs en förståelse av historien och det förflutna för att veta hur man i fortsättningen ska arbeta med anläggningen. LÄS MER

 4. 4. Industrial Symbiosis in Heat Recovery Collaborations between Data Centers and District Heating and Cooling Companies

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Jessica Lind; Erik Rundgren; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tough competition from local heating and cooling solutions fuels the pursuit of new cost efficient heat sources for district energy companies. This master thesis explores the possibilities for a district heating and cooling company to integrate data centers for recovery of residual heat. LÄS MER

 5. 5. Generisk dataportabilitet för personuppgifter : En kvalitativ fallstudie av Region Östergötland

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Erik Larsson; Joakim Lind; [2017]
  Nyckelord :data portability; interoperability; General Data Protection Regulation; GDPR; personal data; dataportabilitet; interoperabilitet; dataskyddsförordningen; GDPR; personuppgifter;

  Sammanfattning : I samband med den nya dataskyddsförordningen för EU tillkommer ny lagstiftning kring hur verksamheter får behandla EU-medborgares personuppgifter. En av de stora nyheterna är dataportabilitetskravet som ställer krav på att verksamheter ska kunna överföra individers personuppgifter till individerna själva eller till andra personuppgiftsansvariga. LÄS MER