Sökning: "Erik Lindberg"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Erik Lindberg.

 1. 1. WEC Back-to-back Topology

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Erik Lindberg; Lukas Magnusson; [2018]
  Nyckelord :wave energy; electricity; power electronics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Integration of sensors in the smart homes of tomorrow - possibilities and limitations

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Jesper Lindberg; Erik Karud; [2018]
  Nyckelord :Internet of Things IoT ; Smart Home; Sensors; Human-Machine-Interaction; Smart Devices; IKEA TRÅDFRI; IKEA Home Smart; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : It is estimated that in 2020 there will be more than 20 billion connected devices around the world. Hardware keeps getting smaller and microprocessors and communications modules can be found in all manner of products. LÄS MER

 3. 3. Sociala Medier - Jakten på den förlorade intimiteten : En kvalitativ studie om Facebook, Instagram och Snapchat

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Sebastian Blomkvist; Erik Lindberg; [2017]
  Nyckelord :Social media; Contextual integrity; Intimacy; Privacy; Instagram; Facebook; Snapchat; Informational norms; Norms;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie undersöker hur och varför användare av sociala medier sprider sin aktivitet över flera av dessa samtidigt. Fokus låg på de tre sociala medierna Facebook, Instagram och Snapchat. LÄS MER

 4. 4. A study of the effect of inbreeding in Skellefteå during the 19th century : Using Cox Proportional hazard model to analyze lifespans and Poisson/Negative Binomial regression to analyze fertility

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Statistik

  Författare :Erik Lindberg; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inbreeding is defined as when two individuals who are related mate and produce offspring. The level of inbreeding for an individual can be determined by calculating an inbreeding coefficient. Inbreeding can enhance both positive and negative traits. The risk for recessive diseases also increase. LÄS MER

 5. 5. Marknadsföring i skråväsendets skugga : En undersökning av möbelannonser i Stockholms Dagblad 1840–1870

  L2-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Per Larsson; [2016]
  Nyckelord :1800-tal; annonser; reglering; skråväsende; möbler;

  Sammanfattning : Eftersom man från tidigare forskning, gjord av bland andra Erik Lindberg, Sofia Murhem och Göran Ulväng, kan se att det fanns en konflikt mellan ett ökande behov av att marknadsföra möbler och skråväsendets reglering av annonseringen så undersöks i denna uppsats hur annon-seringen förändrades i och med skråväsendets avskaffande 1846.Undersökningen inriktar sig på Stockholm under perioden 1840–1870 och använder Stock-holms Dagblad som huvudsaklig källa. LÄS MER