Sökning: "Erik Lindh"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Erik Lindh.

 1. 1. Ljudbaserade användargränssnitt i äventyrsspel : Ljudbaserade användargränssnitt som inkluderande speldesign i äventyrsspel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Erik Lindh; [2019]
  Nyckelord :ljudspel; spel; ljuddesign; synskada; inklusivitet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Grader av agil projektstyrning i en traditionell projektmiljö : Är agilitet verkligen svart eller vitt?

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Sebastian Lindh; Erik Östergren; [2018]
  Nyckelord :Projektstyrning; Agil projektstyrning; Agila dimensioner; Grader av agilitet och Situationsanpassad projektstyrning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Agil projektstyrning har växt i popularitet under de senaste åren och har i större utsträckning börjat användas utanför mjukvaruprojekt. Majoriteten av forskningen är dock begränsad till mjukvaruprojekt samt till att projekt antingen är helt agila, helt oagila eller en specifik hybridmodell. LÄS MER

 3. 3. Kan gamification vara en del i lösningen för att öka motivationen i den svenska skolan?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Filip Karlsson; Erik Lindh; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Fabrikslayout för kort genomloppstid vid montering av ventilationsaggregat hos VoltAir System

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Erik Lindh; [2014]
  Nyckelord :genomloppstid; produktion;

  Sammanfattning : SammanfattningDenna rapport innefattar ett examensarbete individuellt utfört av Erik Lindh, studerande på Karlstads universitet. Projektet är ett obligatoriskt moment i högskoleingenjörsprogrammet med inriktning maskinteknik.Examensarbetet har utförts under våren 2014. LÄS MER

 5. 5. Företagsförvärv och dess påverkan på aktieägaravkastning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Kuritzén; Anton Lindh; Felipe Galvez; Connie Jakobsson; [2010]
  Nyckelord :Förvärv; eventstudier; aktieägaravkastning; large cap; omxs30; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Ökar aktieägaravkastningen för aktieägarna efter nyheten om förvärv? Syftet med uppsatsen är att undersöka om aktieägare i det förvärvande bolaget (för bolag listade på Large Cap vid Nasdaq OMX Stockholm) gynnas vid offentliggörandet av ett förvärv. Vidare är syftet att undersöka ett antal faktorer som eventuellt kan påverka aktieägaravkastningen. LÄS MER