Sökning: "Erik Ljungkvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erik Ljungkvist.

  1. 1. Podden och kapitalet sitter i samma båt – En studie i representation inom podcastmediet

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Erik Espeland; Estrid Wagersten; Matilda A Ljungkvist; [2016-09-06]
    Nyckelord :field theory; podcast; pod; representation; diversity; Bourdieu;

    Sammanfattning : This study examines the diversity amongst podcasters in Sweden using Bourdieu’s theories on field and capital. To examine who gets heard in the medium, we have used the iTunes top chart for podcasts. Totally we have studied 136 podcasts. LÄS MER