Sökning: "Erik Lorenz"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erik Lorenz.

  1. 1. Fossilfri Fjärrvärme : Möjligheter till konvertering av fossila spetslastpannor hos Falu Energi och Vatten

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik; Högskolan Dalarna/Energiteknik

    Författare :Erik Lorenz; Frida Dahlin; [2018]
    Nyckelord :Fossilfri fjärrvärme; konvertering; spetslastproduktion; bioolja; MFA; RME; HVO.;

    Sammanfattning : After the Paris climate agreement, the requirements were raised on the district heating sector in Sweden to eliminate the fossil fuels from the production. This concerns mainly the peak load production during cold season when the fossil boilers are needed the most. LÄS MER