Sökning: "Erik Lundgren"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Erik Lundgren.

 1. 1. Utredning om GC-bro över Bodån

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Erik Lundgren; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Målet med detta examensarbete har varit att undersöka och ge förslag på lämpliga lösningar för att gångtrafikanter ska slippa korsa riksväg 97. I ett inskickat medborgarförslag föreslås en konstruktion av en GC-bro över Bodån i syfte att uppnå en säkrare miljö för gångtrafikanter. LÄS MER

 2. 2. A modular system for smart energy plug stream analysis

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :JONAS GROTH; ERIK FORSBERG; JOHAN JINTON; IVAN TANNERUD; ISAK ERIKSSON; ANTON LUNDGREN; [2016-10-24]
  Nyckelord :smart energy plugs; energy plug; stream analysis; forecasting; statistics; alarms; big data;

  Sammanfattning : This report documents the development of a system capable of gathering energy consumption data from multiple different brands of smart energy plugs. The problem today is that firstly the manufacturers’ software is not general and provides a limited set of functions. LÄS MER

 3. 3. Svensk damfotboll: Sportbladet skriver när avstånd är korta och resultat är bra : Hur har Sportbladet rapporterat om det svenska damlandslaget i fotboll i samband med samtliga deras mästerskapsäventyr under 2000-talet.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Erik Grahn Lundgren; [2016]
  Nyckelord :damfotboll sportbladet sportjournalistik fotboll;

  Sammanfattning : Sportbladet writes about the Swedish women’s football national team when the results are good and when the matches are not that far awayHow has Sportbladet been reporting about the Swedish women’s football national team during their European and World Championships in the past 15 years?I have done a quantitative content analysis in which I have looked into how the Swedish newspaper Aftonbladet, in their sport edition Sportbladet, has reported on the Swedish women’s national team in football during their European and World Championships for the past 15 years.In order to do this, I have read all the editions of Sportbladet during the last eight big tournaments that the women’s national team have been playing in. LÄS MER

 4. 4. Customer Relationship Managements fallgropar : En studie för att uppmärksamma kritiska delar och misstag vid införandet och det kontinuerliga arbetet med Customer Relationship Management

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Andreas Lundgren; Erik Lindström; [2016]
  Nyckelord :Customer Relationship Management; CRM; CRM systems; business philosophy; customer care systems; customer relations; unsupported extensions; redundant functionality; Customer Relationship Management; CRM; CRM-system; affärsfilosofi; kundvård; kundrelationer; kravställning; osupportade tillägg; överflödig funktionalitet;

  Sammanfattning : Customer Relationship Management blir ett allt vanligare verktyg för att hantera kundvård för företag, det används främst för att hantera kundrelationer och lagra kundinformation. Customer Relationship Management, eller CRM, bygger på en affärsfilosofi som bör genomsyra hela organisationen. LÄS MER

 5. 5. Hållbar utveckling i förskolan - är det viktigt? : En studie kring förskollärares uppfattningar om arbetet med hållbar utveckling i förskolan utifrån den sociala, ekologiska och ekonomiska dimensionen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Erik Lundgren; Sara Lindahl; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra förskollärares tankar kring arbetet med hållbar utveckling i förskolan med hjälp av tre dimensioner; den sociala, den ekologiska och den ekonomiska. Med hjälp av intervjuer har vi undersökt vad förskollärare anser är mest respektive minst viktigt att arbeta med, vad de tycker är enkelt och svårt, samt vad de arbetar mest och minst med, utifrån dimensionerna ovan. LÄS MER