Sökning: "Erik Lundquist"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Erik Lundquist.

 1. 1. "Demokratins väktare" : En studie om tjänstepersoners etiska dilemman

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linn Hemmar Larsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Previous research on public ethics has mainly focused on how civil servants should act. Until now, empirical studies investigating how civil servants actually behave, and how this can be understood, have been lacking. LÄS MER

 2. 2. Omfördelning av Gränby Sportfälts effektuttag : en studie med fokus på flödesbatteriers potential att omfördela effekttoppar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Niklas Ahlm; Jonas Backéus; Erik Edström; Philip Lundquist; Kajsa Paulsson; Jessica Redander; Joacim Toivonen; [2019]
  Nyckelord :tekniklösningar; energilagring; kapacitetsbrist; elnät; kondensatorbank; litiumjonbatterier;

  Sammanfattning : There is currently a power shortage in the electric grid around Uppsala, which obstructs the local development, since it prevents companies from expanding their businesses. Sportfastigheter is a part of Uppsala municipality and operates the ice halls at Gränby Sportfält, which occasionally require large power outputs. LÄS MER

 3. 3. The Motherhood Wage Penalty: A Varieties of Capitalism Approach

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Erik Lundquist; Hanna Eklööf; [2017]
  Nyckelord :Varieties of Capitalism; Motherhood Wage Penalty; Gender Economics; Institutional Theory; Labor Economics;

  Sammanfattning : This paper aims to relate the issue of the Motherhood Wage Penalty to the institutional framework "Varieties of Capitalism." Using data from the Luxembourg Income Study, we perform cross-national analyses on the discrepancy in wages between mothers with young children and females without children. LÄS MER

 4. 4. The Balancing Robot Challenge – To Balance a Two-Wheeled Robot

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Jonas Eriksson; Sven Lindqvist; Erik Lundquist; Michael Raun; Martin Skande; Daniel Skarp; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar framtagningen av en autonom robot, som balanserandes på två hjul,dels skall kunna stå stilla och bevara sin position, samt även kunna förflytta sig en given sträcka,läsa av en mållinje, och därefter återigen fixera sin position.Med i rapporten finns även utförliga beskrivningar av, och beräkningar vid implementation avsensorer och dess filter, reglersystem, motordrivkretsar, samt konstruktionsanvisningar som ärnödvändiga vid utformning av en funktionsduglig prototyp. LÄS MER

 5. 5. " Det gäller att jämka så alla blir lite nöjda." En kvalitativ studie om hur biståndshandläggaren hanterar krav och förväntningar i sin yrkesroll.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Lena Larsson; [2009]
  Nyckelord :eldercare; care manager; ethic; guidelines; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how care managers handle the expectations and damands of their profession. More specifically its aim was to find out how they handle the demands from the elder and his och hers relatives. LÄS MER