Sökning: "Erik Möller"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Erik Möller.

 1. 1. The Use of Machine Learningin Industrial Quality Control

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Erik Granstedt Möller; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Prorogationsavtal till förmån för domstol i tredjeland

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erik Silvén Möller; [2017]
  Nyckelord :Internationell privat- och processrätt; domsrätt; prorogationsavtal; avtal om behörig domstol; tredjeland; litispendens; Bryssel I-förordningen; Bryssel Ia; Bryssel I bis;

  Sammanfattning : Enligt Bryssel I-förordningen tillerkänns parter en rätt att genom ett prorogationsavtal bestämma vid vilket lands domstolar som en framtida eller redan uppkommen tvist ska prövas. I arbetet undersöks vilken verkan ett prorogationsavtal till förmån för domstol i tredjeland, det vill säga ett land utanför EU och som inte är bundet av 2007 års Luganokonvention eller 2005 års Haagkonvention, har för behörigheten i en medlemsstats domstol enligt förordningen. LÄS MER

 3. 3. Dömd på förhand? En studie av traditionella och alternativa mediers personuppgiftspubliceringar i tre uppmärksammade kriminalfall

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Erik Göthlin; Christian Möller; [2016-02-04]
  Nyckelord :Crime journalism; mainstream media; alternative media; journalism ethics;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyze how the Swedish media publishes personal records in their coverage of three infamous murder cases in Sweden in 2015: the murder of Lisa Holm, the murders at Ikea in Västerås and the school attack in Trollhättan. The study also seeks to compare differences between alternative right wing media’s and mainstream media’s coverage of the cases. LÄS MER

 4. 4. Att anmäla eller inte anmäla? : En litteraturstudie om konflikten mellan revisorns tystnadsplikt och anmälningsskyldighet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Paria Muinafshar; Erik Möller; My Åberg; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Modelling and Simulation of an Activated Carbon Canister

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för kemi och kemiteknik

  Författare :Erik Möller; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER