Sökning: "Erik Matti"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Erik Matti.

 1. 1. Evaluation of open source web vulnerability scanners and their techniques used to find SQL injection and cross-site scripting vulnerabilities

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Erik Matti; [2021]
  Nyckelord :Open source; Web vulnerability scanner; SQL injection; XSS; cross-site scripting; OWASP ZAP; Web security; Web application;

  Sammanfattning : Both for its simplicity and efficiency to search for the most critical security vulnerabilities that could exist within a web application, a web vulnerability scanner is a popular tool among any company that develops a web application. With the existence of many different scanners that are available to use, one is unlikely the same as the other and the results attained when evaluating these scanners in relation to each other are often not the same. LÄS MER

 2. 2. Klusterlagring samt visualisering av data från IoT-objekt

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Joakim Elgh; Joakim Forsberg; Erik Matti; Viktor Palm; Agaton Sjöberg; Rasmus Karlbäck; Oliver Johns; [2019]
  Nyckelord :internet of things; IoT; distribuerad lagring; databas; visualisering;

  Sammanfattning : Följande rapport beskriver hur ett system för klusterlagring samt visualisering av geografisk data utvecklades för kursen TDDD96 - Kandidatprojekt i mjukvaruutveckling. Produkten utvecklades på begäran av kunden Ubiquitous Computing and Analytics Group vid Institutionen för datavetenskap på LiU. LÄS MER

 3. 3. Vad är kompetens? : ur ett fenomenografiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle; Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Erik Peterson; Matti Johansson; [2004]
  Nyckelord :Kompetens; Social kompetens; Arbete och arbetsmarknad;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Barns språkinlärning och utveckling genom drama som metod

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Sanjana Markovic; [1998]
  Nyckelord :Languages and linguistics; Språkinlärning; individuell och social utveckling; drama; lek; aktivitet; kommunikation; fantasi; insikt; Språkvetenskap;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att beskriva hur och varför drama används i språkinlärning, samt att se på ämnet som en inlärningsmetod utifrån teorier om inlärning och dramapedagogik. Inledningsvis förklaras dramapedagogikens innebörd och syftet med dess användning. LÄS MER