Sökning: "Erik Melander"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Erik Melander.

 1. 1. ÅVS, Trafikverket och steg 1-åtgärder : En studie i nationell planering för hållbar transport

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Erik Hammarström; Christian Melander; [2018]
  Nyckelord :“four step principle”; Strategic Choice of Measures; sustainable transport; transport planning; Measure data bank; actor; Step 1; Primary Step 1 measure; instrument; Fyrstegsprincipen; Åtgärdsvalsstudie; hållbar transport; transportplanering; process; Åtgärdsbanken; aktör; steg 1; primär steg 1-åtgärd; styrmedel;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to empirically investigate the occurrence of Step 1 measures ofthe “four step principle” and the role of Strategic Choice of Measures (SCM) as it pertains tothe development of a sustainable transport system. The “four step principle” has been a partof Swedish transport planning for the last two decades with the purpose of modernising it. LÄS MER

 2. 2. Blockchain - What it is, and a non-financial use case

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Anton Melander; Erik Halvord; [2017]
  Nyckelord :Blockchain; Bitcoin; Consensus; Cryptocuyrrency; Blockkedja; Kryptovaluta; Digital valuta;

  Sammanfattning :  The interest in blockchain technology has risen dramatically in a short period of time. Conceptualized by the release of Bitcoin in 2008, the technology has grown at a steady pace, gaining traction over time with the interest of a large number o f industries. LÄS MER

 3. 3. Study of Bandwidth Partitioning for Co-executing GPU Kernels

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Erik Melander; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Co-executing GPU kernels on a partitioned GPU has been shown to improve utilization efficiency of poorly scaling tasks. While kernels can be executed in parallel, data transfers to the GPU are serial which can negatively impact parallelism and predictability of the kernels. LÄS MER

 4. 4. Att utveckla företag till lärande organisationer

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Jonas Fenn; Erik Larsson; Madeleine Lundberg; Alexander Mafi; Amanda Nordqvist Melander; Michel Wester; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. The effect of charged groups on the beatability of pulp fibres

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Erik Melander; [2011]
  Nyckelord :Kraft pulp; softwood; carboxymethylation; swelling; PFI beating; refining; beatability; charged groups;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor thesis was to investigate how charged groups within the pulp fibre affect the beatability and the strength of the papers. To obtain different levels of charges on the pulp it was carboxymethylated. The different pulp samples were beaten to different degrees to investigate how charges interact with the beating. LÄS MER