Sökning: "Erik Mellgren"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Erik Mellgren.

 1. 1. Påverkas goodwill och vinst av intressenterna? : En kvantitativ studie om vinst är en faktor som intressenterna kan påverka i samband med nedskrivning av goodwill

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Ida Karlsson; Erik Mellgren; [2017]
  Nyckelord :goodwill; nedskrivning; IFRS; intressenter; beslut; vinst;

  Sammanfattning : Goodwillandelen i rörelseförvärv har under den senaste tiden blivit högre med ett genomsnitt på 51% under 2014 för alla gjorda förvärv enligt Gauffin et al., (2016, s. 1). Gauffin et al. LÄS MER

 2. 2. Skrivning i barnperspektiv : En kvalitativ studie om hur förskoleklasselever talar om skrivning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Elin Truks; [2017]
  Nyckelord :pre-school pupils; writing; metacognition; conceptions of writing; Förskoleklasselever; skrivning; metakognition; uppfattningar om skrivning;

  Sammanfattning : Abstract English title: The child´s conception of writing – a qualitative study of how pre-school children speaks about writing. Author: Elin Truks, spring term of 2017 Supervisor: Anna Malmbjer The aim of this essay is to describe how children speak about writing. LÄS MER

 3. 3. Will Atlantic salmon (Salmo salar L.) colonize restored tributaries in the river Vindelälven, northern Sweden?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Erik Mellgren; [2013]
  Nyckelord :Atlantic salmon; Salmo salar; parr; juveniles; spawning; habitat; Vindelälven; floatway restorations; colonization; tributaries;

  Sammanfattning : The Vindelälven River and its tributaries have been severely affected by log floating activities during the past two centuries. During the last decades intense efforts to restore the habitat have been implemented. LÄS MER