Sökning: "Erik Mikael Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Erik Mikael Andersson.

 1. 1. Hazel- Ett mjukvarusystem för automatisk och optimal schemaläggning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Linnea Andersson; Philip Bogdanffy; Erik Jungmark; Mikael Ragnhult; Yukie Takahashi Boman; Behrouz Talebi; [2015-06-25]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report documents the development of a software system for automaticscheduling called Hazel. This system is comprised of a server where an automaticscheduler has been implemented, as well as a web and mobile applicationthat allows users to interact with the system. LÄS MER

 2. 2. Påverkande faktorer på Large cap-bolags skuldsättningsgrad

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Mikael Sjöblom; Sara Andersson; Erik Storm; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Odlingsmedium : Att ersätta fetalt kalvserum med ett kemiskt definierat substitut

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Mikael Andersson Schönn; Malin Borg; Benja Bunpuckdee; Erik Gioeli; Karl Holdar; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningProjektgrupp 14-X5 avser med denna rapport att ge avdelningen Bioreagens på Thermo Fisher Scientific ett underlag för att på sikt kunna byta ut fetalt kalvserum (FCS) mot ett kemiskt definierat suplement vid odling av mushybridomceller för produktion av monoklonala antikroppar. Thermo Fisher Scientific är ett världsomspännande bioteknikföretag som utvecklar blodtestsystem som stöd för klinisk diagnos och uppföljning av allergier, astma och autoimmuna sjukdomar. LÄS MER

 4. 4. En undersökning av Bergvik skogs och Skogsstyrelsens gallringsmallar mot en gallringsoptimering på simulerade typbestånd

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Erik Andersson; Mikael Åkerblom Andersson; [2012]
  Nyckelord :Bergvik Skog; Skogsstyrelsen; gallringsmall; stamantal; grundyta; gallring; simulerade bestånd; nuvärde;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to analyze the two thinning models: Bergvik Skog´s thinning model, which is based on total stems and dominant height, And Swedish forest agency´s thinning model which is based on basal area, habitat index, dominant height and recommended number of stems at final felling in Heureka´s StandWise and PlanWise. The data we chosen for our study were taken from the Swedish National Forest Inventory and we were creating a simulated stand based on a great number of sample plots in Region three from The Swedish National Forest Inventory. LÄS MER

 5. 5. Automatic generation of PLC programs using automation designer

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för signaler och system

  Författare :Mikael Andersson; Erik Helander; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER