Sökning: "Erik Milan"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Erik Milan.

 1. 1. Det asymmetriska sjökriget - behov av nya teorier eller nyansering av befintliga?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Erik Mogensen; [2017]
  Nyckelord :Naval asymmetric warfare; Milan Vego; Sea control;

  Sammanfattning : Since Russia´s annexation of the Crimean Peninsula, asymmetric warfare has been on the rise, and much effort has been focused on understanding and comparing this warfare to existing theories. This, however, has not been the case for the naval aspects of asymmetric warfare. LÄS MER

 2. 2. Sambandet mellan redovisning och beskattning –Vilka tänkbara effekter får avskaffandet av det materiella sambandet för K2 företagen?

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Musa Han; Erik Milan; [2009]
  Nyckelord :SamRob; SOU 2008:80; materiellt samband mellan redovisning och beskattning; god redovisningssed; K2;

  Sammanfattning : Sverige har haft ett starkt samband mellan redovisning och beskattning sedan 1920-talet men eftersom redovisningen utvecklas mot internationella regler blir det svårt att bevara det starka sambandet i framtiden. Regeringen tillsatte därför en utredning år 2004 för att undersöka hur sambandet skulle se ut i framtiden. LÄS MER

 3. 3. The financing of Small Swedish companies established in China

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Johan Niklasson; Erik Milan; [2008]
  Nyckelord :Small Swedish companies in China; the Pecking order theory; the Financial Gap;

  Sammanfattning : This dissertation intends to describe how small Swedish companies experience the handling of financing in China. Which include describing how small Swedish companies have chosen to finance their establishment, and whether Myers Pecking order theory is applicable. LÄS MER