Sökning: "Erik Modin"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Erik Modin.

 1. 1. När hjärtat slutar slå - En kvalitativ intervjustudie om prehospital luftvägshantering vid hjärtstopp

  Master-uppsats,

  Författare :Erik Modin; Ameur Nadia; [2019]
  Nyckelord :Prehospital; laryngeal mask; cardiac arrest; airway management; bag-valve mask; Prehospital; larynxmask; hjärtstopp; ventilering; mask och blåsa;

  Sammanfattning : Bakgrund Ambulanssjuksköterskans hantering av luftvägen och ventilering vid hjärtstopp är av stor vikt för att en patient ska kunna återupplivas. Många hjälpmedel finns för att underlätta detta arbete, men prehospitalt finns det åtskilliga faktorer att ta hänsyn till som inte existerar på sjukhus och som kan inverka på ambulanssjuksköterskans val av metod för ventilering. LÄS MER

 2. 2. Våld, sexism & rasism : En litteraturstudie om normer i data- och TV-spel och deras påverkan

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Erik Modin; Hanna Nordin; [2019]
  Nyckelord :video games; dataspel; data-spel; tv-spel; spel; digitala spel; sexism; rasism; våld; våldsamma spel; våld i spel; litteraturstudie; metastudie; översiktsanalys; översiktsstudie;

  Sammanfattning : An objective of this study is to investigate what current research states regarding how violent, sexist, and racist norms in video games affects the player over time. Another objective is to investigate in what way the current longitudinal research takes different aspects of game design and the player’s context into consideration. LÄS MER

 3. 3. Ambulanssjuksköterskans beskrivning av ett bra bemötande av föräldrar till sjuka barn

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Marcus Hultman; Erik Modin; [2014]
  Nyckelord :föräldrar; barn; bemötande; prehospital vård; ambulanssjuksköterskor;

  Sammanfattning : Ambulanssjuksköterskor möter i sitt yrke ofta föräldrar när de ska ta hand om barn som har råkat ut för sjukdom eller olycka. Syftet med examensarbetet var att undersöka vad ambulanssjuksköterskorna anser vara ett bra bemötande av föräldrar till sjuka barn. Studien genomfördes som en semistrukturerad intervjustudie. LÄS MER