Sökning: "Erik Morin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Erik Morin.

 1. 1. HÅLLBARHETSUTVECKLINGENS PÅVERKAN PÅ REVISORER : En kvalitativ studie om hållbarhetsutvecklingens påverkan på kompetensnivån hos revisorer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Erik Morin; Emil Johansson; [2019]
  Nyckelord :Hållbarhetsrapportering; revision; kompetensnivå; utbildning; framtid;

  Sammanfattning : Förändringar i dagens samhälle sker i hög hastighet där faktorer som reglering, teknologi och hållbarhet haft stor betydelse. Denna snabba förändring genererar en osäkerhet inför framtiden för revisionsbranschen. LÄS MER

 2. 2. The transparitions of time in space in four fiction films by Knut Erik Jensen

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Filmvetenskapliga institutionen

  Författare :Aurore Berger; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Knut Erik Jensen’s oeuvre is often described from a typical Norwegian point of view. The corpus of films studied is restricted to his documentary production and to the breakthrough of Stella Polaris in 1993. LÄS MER