Sökning: "Erik Näsström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Erik Näsström.

 1. 1. IT i Geografiundervisningen : Vad görs idag enligt lärare och elever

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Erik Näsström; [2014]
  Nyckelord :Geografi; Informationsteknologi; IT i skolan; Google earth; IKT; kvantatativ undersökning;

  Sammanfattning : Lärare idag lever och verkar i ett samhälle där utvecklingen inom informationsteknologin går allt snabbare. Allt fler skolor får bredbandsanslutningar som möjliggör att strömma ned filmer och annat material från internet. Men det är inte enbart inom den tekniska utvecklingen som det sker förändringar. LÄS MER

 2. 2. Ledande indikatorers prediktionsförmåga på svenska aktiemarknaden : En empirisk studie om hur en investerare kan använda ledande indikatorer för sina investeringsbeslut

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Nationalekonomi; Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Niklas Näsström; Erik Odén; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER