Sökning: "Erik Nehard"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Erik Nehard.

 1. 1. Friluftsliv, Lika för alla? : En kvalitativ studie om nyanlända elevers relation till friluftsliv som delmoment i skolan.

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Erik Nehard; Rudolf Åman; [2021]
  Nyckelord :Newly arrived students; Nature; Outdoor life; Education; Physical education; Nyanlända elever; Natur; Friluftsliv; Undervisning; Idrott och hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund och syfte: Det finns en begränsad mängd forskning om nyanlända elever i delmomentet friluftsliv i den svenska skolan. Friluftslivsmomentet kan fungera som en integrationsarena för utvecklandet av språk, kunskap och kultur. LÄS MER

 2. 2. Sjal, en kvinnas val : En kvalitativ intervjustudie om fyra muslimska kvinnors egna erfarenheter om hur det är att leva med sjal i Stockholm

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för historia och samtidsstudier

  Författare :Erik Nehard; [2020]
  Nyckelord :Shawl; Muslim woman; secular society; Sweden; Stockholm; Islam;

  Sammanfattning : This study is about what it is like to live in Stockholm with a shawl based on Muslim women's own experiences and perspectives. In this study I interviewed four Muslim women wearing shawls of different ages and backgrounds that live in Stockholm. LÄS MER