Sökning: "Erik Niklas Arvidsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Erik Niklas Arvidsson.

 1. 1. Lagerstyrning av reservdelar : En studie av industriföretag i Småland

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Alexander Avander; Erik Robertsson; Johannes Muller; Emil Hallgren; [2010]
  Nyckelord :reservdelar; lagerstyrning; industriföretag;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Växjö, 2FE02E Ämnesfördjupande arbete i logistik, VT 2010 Handledare: Helena Forslund Examinator:Petra Andersson Nyckelord: spareparts, logistics, inventory managements, forecast, information flow, communication och warehouse Titel: Lagerstyrning av reservdelar: En studie av industriföretag i Småland Bakgrund: Eftermarknadens storlek har vuxit parallellt dess betydelse för företag. Detta talar för att lagerstyrningen av reservdelar blir allt viktigare för den totala prestationen i företag, speciellt med hänsyn till dagens konkurrenssituation. LÄS MER

 2. 2. Om sambandet mellan information och resultat

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Waller Arvidsson; Niklas Kihlberg; [2009]
  Nyckelord :VD har ordet; frivillig information; resultat; årsredovisning; offentlig debatt; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka om informationsmängden i ”VD har ordet” kan relateras till årets resultat före skatt och om informationsmängden har förändrats de senaste åren. Studien syftar också till att öka förståelsen för vilka trender som idag återfinns i den offentliga debatten, och vad som förväntas presenteras i årsredovisningarna. LÄS MER

 3. 3. Svenska bankers förmåga att informera - En innehållsanalys av storbankernas årsredovisningar

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niklas Kihlberg; Erik Waller Arvidsson; [2009]
  Nyckelord :Informationsvärde; årsredovisning; offentlig debatt; information economics; resultat; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är trefaldigt. Dels är det att kartlägga vilka mått som anses vara relevanta inom den professionella debatten och dels är det att applicera den kunskapen på de fyra svenska storbankernas årsredovisningar för vartannat år under tidsperioden 1990-2008, för att undersöka informationsvärdet i dessa. LÄS MER