Sökning: "Erik Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 158 uppsatser innehållade orden Erik Nilsson.

 1. 1. Doing Well-Being: The Role of Self-Reported Activities in Relation to Subjective Well-Being

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Erik Hellryd; August Nilsson; [2020]
  Nyckelord :everyday activities; subjective well-being; harmony in life; satisfaction with life; PANAS; natural language processing; Social Sciences;

  Sammanfattning : Everyday activities play a fundamental part in our lives. But how do they relate to well-being? Specific types of activities, such as positive and social activities have been found to be related to subjective well-being (SWB). LÄS MER

 2. 2. Att ge palliativ vård i livets slutskede : Sjuksköterskors erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Erik Karlström; Nina Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Challenges; Literature study; Resources; Suffering; Qualitative; Kvalitativ; Lidande; Litteraturstudie; Resurser; Utmaningar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. The Swedish BPSD registry and outdoor environment assessment : potential for development in dementia care

  Master-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Erik Nilsson; [2019]
  Nyckelord :BPSD registry; BPSD; dementia; dementia care; EBD; outdoor environment; QET;

  Sammanfattning : Aging populations and a subsequent increasing number of people suffering from dementia are worldwide growing issues. Only in Sweden, 150000 people are diag-nosed with dementia and within 30 years that number are expected to be doubled. LÄS MER

 4. 4. Lärares perspektiv på kontroversiella ämnen i historieundervisning - en kvalitativ studie på två sydsvenska gundskolor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Andreas Blom; Erik Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Demokratisk fostran; Förhållningssätt; Kontroversiella ämnen; Strategier;

  Sammanfattning : Att undervisa om kontroversiella ämnen i skolan är enligt framstående forskare i fältet gynnsamt för att skapa demokratiska medborgare. Det är dessutom förenligt med skolans övergripande uppdrag varpå historieämnet inte är ett undantag vilket anges i de gällande styrdokumenten. LÄS MER

 5. 5. Vad händer utöver 230 timmar? : - En kvalitativ studie om musik på fritidshem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Erik Pettersson; Janna Tisjö; [2019]
  Nyckelord :studentinterest; after school programs; teacher; music; music education; elevintresse; fritidshem; lärare; musik; musikpedagogik;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur arbetet med musik ser ut i fritidshem utifrån ett lärarperspektiv. Utgångspunkten i studien har arbetats fram genom fyra centrala forskningsfrågor som berör hur lärare i fritidshem uppfattar att musik kan användas som ett pedagogiskt verktyg, vilka faktorer som påverkar hur lärare använder musik i fritidshem, vad lärare har för insikt i elevers musikintresse samt vilka problem eller svårigheter som lärare ser i arbetet med musik i fritidshem. LÄS MER