Sökning: "Erik Nissen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Erik Nissen.

 1. 1. Important design principles for the creation of user interfaces

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Erik Nissen; [2012]
  Nyckelord :efficiency; usability; design; development process; information technology;

  Sammanfattning : This research focuses on important aspects for the theoretical design of a user interface. Meeting the needs of the user is often a challenge for the developer since it is necessary to get a point of view from the user. LÄS MER

 2. 2. Kommunen med potential : En studie av Svenljunga

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Kristian Brink; Carl Andersson; [2008]
  Nyckelord :storytelling; kommunikation; budskap;

  Sammanfattning : Kommunikationsteorin bygger på att det finns en sändare, budskap, mottagare och brus. Det är sändaren som vill förmedla ett budskap åt mottagaren och bruset är de olika störningar som finns runt omkring. LÄS MER