Sökning: "Erik Nordlund"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Erik Nordlund.

 1. 1. Rätten till domstolsprövning av förvaltningsbeslut - En analys om den svenska lagstiftningens bestämmelser uppfyller kraven i Europakonventionen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erik Nordlund; [2022]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; processrätt; rättsvetenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Rätten till domstolsprövning är en grundläggande rättighet som enligt art. 6.1 EKMR ska gälla samtliga mål som rör den enskildes civila rättigheter. I Sverige är detta gällande rätt sedan EKMR:s inkorporerande i svensk lag i och med en lagändring av 2 kap. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av digifysisk fysioterapi under ett rehabiliteringsprogram hos patienter med utmattningssyndrom : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Eva Deurloo; Erik Nordlund; [2022]
  Nyckelord :digital physiotherapy; e-health; exhaustion disorder; patient experience; qualitative research; digital fysioterapi; e-hälsa; kvalitativ forskning; patientupplevelse; utmattningssyndrom;

  Sammanfattning : Bakgrund Digital vård är ett växande fenomen trots en begränsad forskningsbas. Det tycks finnas en kunskapslucka när det gäller upplevelsen av digifysisk och digital fysioterapi vid psykisk ohälsa i allmänhet och vid utmattningssyndrom i synnerhet. LÄS MER

 3. 3. Virtuella Lag - Ledarskapets påverkan på tillit och kommunikation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Furedal; Asterios Geroukis Nordlund; [2013]
  Nyckelord :Virtuella lag; Kommunikation; Tillit; Ledarskap; Virtuell organisation och Mätsystem;

  Sammanfattning : Den förändliga globala organisationskulturen kräver nya organisatoriska arbetsmetoder, för att effektivt hantera de ökande geografiska avstånden krävs att dessa fungerar virtuellt. Genom att arbeta med virtuella lag kan organisationer rikta rätt kompetens mot rätta arbetsuppgifter, utan att någon behöver byta geografisk arbetsplats. LÄS MER

 4. 4. The Royal Mutanda River Lodge, Zambia : an example of landscape design in accordance with ecotourism principles

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ola Gustavsson; Erik Nordlund; [2007]
  Nyckelord :royal mutanda river lodge; ecotourism; landscape architecture; ecodesign; landscape design; kaonde; solwezi; Zambia;

  Sammanfattning : Our project in Zambia has been to design a new lodge, the Royal Mutanda River Lodge (the Royal Mutanda), according to ecotourism principles for CSM SOLWEZI DEVELOPMENT CO INC. (CSM) In this essay we will present and discuss the landscape design aspects of our proposal. LÄS MER