Sökning: "Erik Norrbelius"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erik Norrbelius.

  1. 1. Modell för dimensionering av AGV-system inom tung industri

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Akademin för teknik och miljö

    Författare :Carl Wallstedt; Erik Norrbelius; [2013]
    Nyckelord :Modell agv; agv-system; dimensionering; internlogistik; produktionslogistik; simulering agv;

    Sammanfattning : Interest in the implementation of AGV-systems (Automated Guided Vehicle) has in recent decades increased. The reason is that it allows companies to perform reliably and secure internal transport while reducing the need of personnel. LÄS MER