Sökning: "Erik Nyberg"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Erik Nyberg.

 1. 1. Ekomimesis i Fredrik Nybergs Offerzonerna

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Erik Bovin; [2021]
  Nyckelord :ekomimesis; ekopoesi; språkmaterialism; ekokritik; mörk ekologi; Fredrik Nyberg; Timothy Morton; Kate Rigby; William Cronon; Sofia Roberg; Peter Degerman;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker ekopoetiken i Fredrik Nybergs diktsamling Offerzonerna (2018). Analysen utgår från Timothy Mortons teori om mörk ekologi. LÄS MER

 2. 2. Fel i häst enligt konsumentköplagen - med fokus på ryggproblem och lynnesfel

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Nyberg; [2020]
  Nyckelord :Civilrätt; förmögenhetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sverige är ett land där hästnäringen är stor vilket innebär att många, både människor och hästar, berörs av lagstiftningen på området. Lagstiftningen har blivit föremål för kritik då den anses ha en negativ inverkan på näringen och där med hämmande för branschens utveckling. LÄS MER

 3. 3. UNCHARTERED DEMOCRATIZATION IN CENTRAL ASIA Explaining the Unlikely Democratization in Clan-Based Kyrgyzstan

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Erik Olof Gabriel Nyberg; [2019-10-07]
  Nyckelord :Democratization; Clan-Based Societies; Central Asia; Kyrgyzstan; Comparative Historical Analysis; Interviews;

  Sammanfattning : This thesis examines the political development in Central Asia from the onset of independence in 1991 to 2011, with an in-depth focus on explaining Kyrgyzstan’s democratic development in clan-based Central Asia, that is rarely discussed in research. I introduce a theoretical framework building on “democratization by state formation” by introducing and analyzing the difference between open-, and closed clan-governance systems. LÄS MER

 4. 4. Klimatförändringarnas påverkan pågrundvattnet : En effektstudie över den framtida grundvattensituationen iHedesundaåsen, med fokus på vattenkvantitet

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Miljövetenskap

  Författare :Ellinor Wallberg; Erik Nyberg; [2019]
  Nyckelord :Groundwater recharge; HBV-light; Climate change; Grundvattenbildning; HBV-light; Klimatförändringar;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna kan komma att påverka den hydrologiska cykeln på en global skala. Förändringarna kommer tydligast att märkas på ytan, med ökande neder-bördsmängder, en ökad avdunstning och ett minskat snötäcke. LÄS MER

 5. 5. Meat production preferences among Swedish consumers: A choice experiment with lasagna

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Erik Nyberg; [2018-10-08]
  Nyckelord :Choice experiment; stated preference; random parameter logit; antibiotic usage;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER