Sökning: "Erik Nygren"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Erik Nygren.

 1. 1. Fokuserad uppvärmning av hjärnan med hypertermi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Erik Bertolino; Rebecca Jonasson; Andrea Nygren; Helena Pixsjö; Anthon Ytterell; [2019-06-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Combining radiation or chemotherapy with hyperthermia has been shown to bean effective way to improve cancer treatments. This project has investigated whichtemparature is obtainable when using focused heating on cancer tumors. The tumorused in the project is a deep-seated medulloblastoma in a child model. LÄS MER

 2. 2. Vid gravfält och åkermark : En landskapsanalys av Upplands runstenar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Erik Nygren Wåhlin; [2018]
  Nyckelord :Runstenar; Uppland; GIS; gravfält; odlingsförutsättningar;

  Sammanfattning : Runestones are stones with rune carvings on them and were in Uppland mainly raised during the eleventh and early twelfth century. Much of the earlier research done on runestones has focused on their inscriptions and not as much on their placement in the landscape. LÄS MER

 3. 3. Mellan grisjobb och ödmjukhet : En kvalitativ studie om mäns upplevelser av mening och maskulinitet inom supporterkulturen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Erik Hedlund; Erik Nygren; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen bygger på en kvalitativ studie om hur män i norra Sverige upplever mening och maskulinitet inom hockeysupporterkulturen. Det teoretiska ramverket utgörs av David Inglis resonemang för att definiera kultur; Connells och Messerschmidts teori om hegemonisk maskulinitet samt Erving Goffmans teoretiska begrepp intrycksstyrning, fasad och stigma. LÄS MER

 4. 4. Groundwater occurrence and quality in Bulawayo province, Zimbabwe

  L3-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Anton Nygren; Edvard Nordenskjöld; Erik Östblom; [2016]
  Nyckelord :total dissolved solids; salinity; electrical conductivity; electrical resistivity tomography; vertical electrical sounding; magnetic field; auger holes; saturated hydraulic conductivity;

  Sammanfattning : This study focused on determining the groundwater flow paths in the crystalline subsurface rocks of the Bulawayo metropolitan, Zimbabwe, through analysing the discontinuities of the electrical properties of the ground, as well as in the magnetic field of the underlying rocks. Further, borehole water quality was analysed by measuring and mapping several chemical parameters, specifically TDS, salinity and the electrical conductivity. LÄS MER

 5. 5. Kampen för religionsfrihet : Förbundet för religionsfrihet 1952-1968

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Erik Nygren; [2016]
  Nyckelord :Ateism; religionsfrihet; religionskritik; sekularisering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER